Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ny dataskyddslag kompletterar EU:s dataskyddsförordning

2017-12-21

 Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning (GDPR) den svenska personuppgiftslagen. Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag till en ny dataskyddslag som kompletterar EU-förordningen. Regeringen föreslår bland annat att barn som har fyllt 13 år ska få lämna samtycke på egen hand till att sociala medier behandlar deras personuppgifter.

Share Öppna i ny flik

Utredare ser över polisers rätt till kränkningsersättning och möjligheterna till kroppsvisitation i samband med förhör

2017-12-21

 Regeringen har i dag gett den pågående Blåljusutredningen två tilläggsuppdrag. Utredningen ska se över hur polisens befogenheter kan utökas för att kunna kroppsvisitera personer som ska förhöras i polisens lokaler. Utredningen ska också se över polisers rätt till kränkningsersättning.

Share Öppna i ny flik

Ny hovrättspresident i Hovrätten för Övre Norrland

2017-12-21

 Regeringen har i dag utnämnt lagmannen Erik Sundström till hovrättspresident i Hovrätten för Övre Norrland.

Share Öppna i ny flik

Fler poliser genom ny utbildning i Malmö

2017-12-21

 Regeringen har i dag beslutat att Malmö högskola ska få bedriva polisutbildning på uppdrag av Polismyndigheten.

Share Öppna i ny flik

BILDA DIG EN EGEN UPPFATTNING OM GRUPPVÅLDTÄKTEN I FITTJA

2017-12-21

 5 unga män åtalades för en gruppvåldtäkt i ett trapphus i Fittja. De 5 männen frikändes av Södertörns tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om saluförbud och återkallande av livsmedel enligt livsmedelslagen.

2017-12-21

 Frågan om en kontrollmyndighet, som med hänvisning till 22 § livsmedelslagen (2006:804) ingripit mot ett företags försäljning av kosttillskott, haft erforderligt författningsstöd (Mål nr 3160-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 397-16).

Share Öppna i ny flik

Regeringens utnämningar

2017-12-21

 Regeringen har den 21 december

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2017-12-21

 Högsta förvaltningsdomstolen har avvisat en ansökan om förhandsbesked i en skattefråga när ett sådant besked inte har ansetts vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

2017-12-21

 Fråga om det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att ange som förutsättning i en upphandling att anbud med ett timarvode under en viss nivå inte kommer att antas. (Mål nr 5924-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 533-17).

Share Öppna i ny flik

Åklagaren får förlängd åtalstid i målet om misstänkt terroristbrott m.m. i Stockholm

2017-12-21

 I målet om misstänkt terroristbrott m.m. i Stockholm den 7 april 2017 har åklagaren kommit in med en framställan om förlängd åtalstid.