Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Böneutrop från moské strider inte mot grundlag eller mot ordningslagen

2018-11-21

 Förvaltningsrätten i Malmö har prövat Polismyndighetens beslut att tillåta högtalarutsända böneutrop från en moské i Växjö. Domstolen har kommit fram till att beslutet inte strider mot regeringsformens bestämmelse om religionsfrihet eller mot någon annan fri- och rättighet som skyddas av regeringsformen eller den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggan...

Share Öppna i ny flik

Aktieägare i riskkapitalbolag får lägre skatt

2018-11-20

 Förvaltningsrätten i Stockholm har idag beslutat att utdelningar till elva personer som indirekt ägt andelar i riskkapitalbolagen Valedo Fund I AB och Valedo Fund II AB, ska beskattas endast i inkomstslaget kapital. Detta trots att bolagen är s.k. fåmansbolag där delägarna har varit verksamma i betydande omfattning i bolagen. Anledningen är att den s.k. utomståenderegeln är tillämplig.

Share Öppna i ny flik

Helsingborgs tingsrätt får tillfällig entré i nytt hus

2018-11-20

 Från och med den 3 december 2018 börjar Helsingborgs tingsrätt använda salarna i den nya tillbyggnaden. Det ursprungliga huset ska nu byggas om och därför stängs den vanliga entrén. En tillfällig entré öppnas vid Malmöleden.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer två unga män för synnerligen grov misshandel

2018-11-20

 Hovrätten meddelar idag dom mot två män från Norrbotten som av tingsrätten dömdes för försök till mord. Hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer de båda männen för synnerligen grov misshandel till fängelse i sju år respektive fyra år och sex månader.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål angående bland annat grov våldtäkt mot barn

2018-11-20

 Vänersborgs tingsrätt har idag meddelat dom i ett mål där en man har varit åtalad för flera fall av grov våldtäkt mot barn, ett fall av grovt barnpornografibrott samt ett fall av grovt förtal.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på Domarbloggen!

2018-11-20

 I veckans inlägg tar domaren Per-Erik Andersson upp frågan om det finns några alternativ till häktning och vem som kan fatta beslut om dessa.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om upphandlingsskadeavgift

2018-11-20

 Vid bedömningen av storleken på den upphandlingsskadeavgift som ska betalas på grund av att en kommunal nämnd har genomfört en otillåten direktupphandling har det inte ansetts vara en försvårande omständighet att en annan nämnd i samma kommun tidigare har gjort sig skyldig till en sådan överträdelse.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandbesked om energi- och koldioxidskatt

2018-11-19

 Värmeleveranser till industriell verksamhet i form av biltillverkning har inte ansetts grunda rätt till återbetalning av koldioxidskatt.

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt gällande misstänkt mord i Huskvarna

2018-11-19

 Åklagaren har idag lämnat in stämningsansökan, väckt åtal, mot den 16-årige pojke som tidigare varit häktad misstänkt för mord i Huskvarna den 7-8 augusti 2018. Samtidigt har åklagaren lämnat in bevistalan mot en 14-årig pojke

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten gör bedömningen att det inte finns grund för ett generellt förbud mot ensambemanning vid värdetransporter

2018-11-19

 Två huvudskyddsombud har överklagat Arbetsmiljöverkets beslut om att inte meddela föreläggande eller förbud om ensambemanning mot värdetransportbolag. Förvaltningsrätten i Stockholm anser att det inte kommit fram omständigheter som visar att riskerna vid ensamarbete, jämfört med om två utför arbetet, är så pass mycket större att det är en rimlig och proportionerlig åtgärd att generellt förbjuda...