Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Friande dom för skjutningnen utanför McDonald’s den 17 maj

2017-12-12

 Den åtalade 34-åringen frikänns från åtalet för försök till mord. Tingsrätten finner det bevisat att den tilltalade befunnit sig på platsen vid skjutningen. Men det finns minst en alternativ gärningsman och det går inte att fastställa att det var den tilltalade som sköt.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten meddelar dom i HQ-tvistemålet den 14/12 kl. 11:00

2017-12-12

 Tingsrätten har hållit huvudförhandling i det s.k. HQ-tvistemålet. Förhandlingen pågick mellan den 8 november 2016 till den 20 juni 2017. Tingsrättens dom meddelas på torsdag den 14 december 2017 kl. 11:00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2017-12-11

 Vid beräkning av avskrivningsunderlag för en byggnad som förvärvats tillsammans med tomträtt får hela utgiften för förvärvet hänföras till byggnaden.

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt skärper straffet och beslutar om utvisning för mordet vid Stensjön

2017-12-11

 Hovrätten har i dag skärpt straffet för den 50-årige man som dömts för mord på en släkting i samband med en fisketur vid Stensjön i Dalarna. Hovrätten har dessutom utvisat mannen på livstid.

Share Öppna i ny flik

Mål om grov våldtäkt i Fittja

2017-12-08

 Huvudförhandlingen mot de fem män som åtalats för grov våldtäkt och medhjälp till grov våldtäkt i Fittja sommaren 2016 avslutades i onsdags, den 6 december.

Share Öppna i ny flik

Frister för förvar enligt Dublinförordningen

2017-12-07

 Om en asylsökande som ska överföras enligt Dublinförordningen tas i förvar först efter det att den mottagande medlemsstaten har accepterat återtagandet, får förvaret bestå i högst två månader. Den omständigheten att den asylsökande inte själv begärt att överföringsbeslutet ska inhiberas hindrar inte att sökanden kan hållas i förvar i ytterligare sex veckor från dagen då inhibitionsbeslutet hävs.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2017-12-07

 Fråga om förutsättningar för att betraktas som alternativt skyddsbehövande. (UM 14311–17)

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2017-12-07

 Regeringen har 2017-12-07

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2017-12-07

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att två fåmansföretag bedriver samma eller likartade verksamhet när det ena företagets djurbesättning har överlåtits till det andra företaget.

Share Öppna i ny flik

Heléne Fritzon till RIF-råd i Bryssel

2017-12-06

 Torsdagen den 7 december deltar migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon på rådet för rättsliga och inrikesfrågor (RIF) i Bryssel. I samband med mötet kommer ministrarna bland annat att informeras om reformen av det gemensamma asylsystemet och vidarebosättning.