Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

22-åring döms för hets mot folkgrupp

2018-04-03

 Helsingborgs tingsrätt har i dag dömt den man som den 22 juli 2017 avbröt en tv-sänd tennismatch i Båstad, då han inne på centercourten höjde en knuten näve och utropade ”Hell Seger” flera gånger. Mannen döms för hets mot folkgrupp till villkorlig dom och dagsböter.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2018-03-29

 Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2018-03-29

 Ett bolags utställningsverksamhet har inte ansetts utgöra sådan i museiverksamhet anordnad utställning som avses i mervärdesskattelagen.

Share Öppna i ny flik

Fällande dom mot Muhammad Hussaini som knivhögg polis

2018-03-29

 Stockholms tingsrätt har idag meddelat en fällande dom mot den man som knivhögg en polis på Medborgarplatsen den 31 augusti 2017.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om olaga frihetsberövande av barn

2018-03-29

 Kalmar tingsrätt har idag dömt två män för att ha rövat bort två syskon. Det hände i en ort utanför Emmaboda den 6 december 2017 när barnen skulle ta bussen hem efter fritids. Barnen tvingades in i en bil och fördes till en lägenhet i Malmö. En av männen var barnens fader, och avsikten var att barnen skulle föras utomlands. Tingsrätten har dömt männen för olaga frihetsberövande till två...

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om bl.a. grovt vållande till annans död genom nätförsäljning av fentanylanaloger

2018-03-28

 Huvudförhandlingen i tingsrättens mål angående bl.a. grovt vållande till annans död genom nätförsäljning av fentanylanaloger i nässprej kommer att påbörjas den 4 april 2018 kl. 9.00. Den sista förhandlingsdagen är planerad till den 17 maj 2018, se separat förhandlingsplan.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2018-03-28

 För att en utlänning ska kunna beviljas uppehållstillstånd som familjemedlem till en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare i en annan EU-stat krävs inte att familjen ska vara bildad redan i den andra EU-staten.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål rörande bl.a. påstått mord i september 2017

2018-03-28

 Umeå tingsrätt inleder måndagen den 9 april 2018 en rättegång som rör bl.a. åtalet för mord på en person i Umeå.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer för brott mot upphovsrättslagen i Swefilmer

2018-03-28

 Hovrätten har idag meddelat dom i målet som rör brott mot upphovsrättslagen beträffande streamingtjänsten Swefilmer. Två män var åtalade för gärningarna. Hovrätten dömer båda för brott mot upphovsrättslagen och en av dem även för grovt penningtvättsbrott. Männen ska dessutom betala skadestånd till filmbolaget Nordisk Film A/S.

Share Öppna i ny flik

Ändrad tid för dom i Malmö tingsrätts stora mål om grova dataintrång m.m.

2018-03-27

 Tingsrätten har beslutat att skjuta fram domen i mål B 8322-16 till den 20 april 2018 kl. 11.00.