Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Rakhmat Akilov åtalas nu för terroristbrott på Drottninggatan i Stockholm

2018-01-23

 Tisdag den 30 januari lämnar vice chefsåklagare Hans Ihrman vid Riksenheten för säkerhetsmål in stämningsansökan om terroristbrott på Drottninggatan den 7 april 2017. På pressträffen kommer åklagaren tillsammans med polisen och Säkerhetspolisen att berätta om den omfattande utredningen. Rakhmat Akilov som sedan den 11 april varit häktad kommer att åtalas för terroristbrott.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukpenning

2018-01-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att det s.k. arbetslöshetstaket i 28 kap. 11 § socialförsäkringsbalken ska tillämpas så snart en försäkrad saknar anställning under de dagar sjukpenningen avser även om det framgår att han eller hon skulle ha fått en anställning om sjukfallet inte hade inträffat.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om olaga frihetsberövande m.m. på Ekhagen

2018-01-19

 Tingsrätten har i dag den 19 januari, meddelat dom i målet där fem unga män stått åtalade för att de tillsammans bland annat hållit en ung kille inspärrad i ett källarutrymme på Ekhagen i Jönköping och hotat och misshandlat honom, samt även hotat en kamrat till honom.

Share Öppna i ny flik

Rättegång i mål om brott mot områdesskydd

2018-01-19

 Tingsrätten håller huvudförhandling i ett mål om brott mot områdesskydd rörande naturreservatet på Kullaberg tisdagen den 23 januari 2018 kl. 13.00.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen lämnar ett yttrande till regeringen i målet om ett slutförvar för kärnavfall

2018-01-19

 Tisdagen den 23 januari klockan 11.00 lämnar mark- och miljödomstolen ett yttrande till regeringen om Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall från det svenska kärnkraftprogrammet.

Share Öppna i ny flik

Tillstånd lämnas till anläggande av bryggor i Gavleån samt borttagande av lindar mm

2018-01-19

 Mark-och miljödomstolen i Östersund har idag lämnat Gävle kommun tillstånd till att uppföra tre bryggor i Gavleån i centrala Gävle. Domstolen har samtidigt beslutat att gamla befintliga kajer är lagliga och tagit ställning till begäran om dispens för nedtagning av lindar i allé längs ån.

Share Öppna i ny flik

Uppdatering i ärende om försök till grov mordbrand

2018-01-19

 Åklagaren har lämnat in en häktningsframställan i Västmanlands tingsrätt gällande Ulf Borgström som i onsdags anhölls på sannolika skäl misstänkt för försök till grov mordbrand i Köping och grovt hot mot tjänsteman.

Share Öppna i ny flik

Angående dom i Girjasmålet

2018-01-18

 Hovrätten har för avsikt att meddela dom i målet mellan Girjas sameby och staten den 23 januari kl. 14.00. Några av hovrättens ledamöter kommer då att finnas tillgängliga för medias frågor.

Share Öppna i ny flik

Regeringens utnämningar

2018-01-18

 Regeringen har den 18 januari 2018

Share Öppna i ny flik

Ingen skyldighet att betala ersättning enligt upphovsrättslagen för radio i hyrbilar

2018-01-17

 Patent- och marknadsöverdomstolen har idag meddelat dom i en tvist om ersättningsskyldighet enligt 47 § upphovsrättslagen. En av huvudfrågorna i målet var om det skett en ”överföring till allmänheten” när ett företag hyrt ut bilar utrustade med radio och hyrestagarna därigenom fått tillgång till ljudupptagningar som är skyddade enligt upphovsrättslagen. Patent- och marknadsöverdomstolen har vid...