Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nio personer döms för våldsamt upplopp vid NMR-demonstration

2017-12-18

 Tingsrätten dömer de nio personer som åtalats för våldsamt upplopp i samband med Nordiska motståndsrörelsens demonstration den 30 september 2017

Share Öppna i ny flik

Dom i stort mål om ungdomsrån

2017-12-18

 Tio unga män i åldrarna 15-18 år döms för delaktighet i omfattande rånbrottslighet. Beroende på männens åldrar och graden av inblandning i brottsligheten varierar påföljderna från sluten ungdomsvård i åtta månader till ungdomstjänst i 110 timmar. De tilltalade och deras vårdnadshavare ska betala skadestånd för kränkning, sveda och värk och ekonomiska förluster till brottsoffren.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2017-12-15

 Skattepliktig kapitalvinst har inte ansetts uppkomma när en fideikommissfastighet överförs till ett aktiebolag genom tillskott i samband med aktieteckning om det utgår även annat vederlag för fastigheten än aktier. Anskaffningsvärdet för aktier som förvärvas genom tillskottet påverkas inte heller av sådant vederlag.

Share Öppna i ny flik

En 16-årig person häktad för mord på Enskede gårds gymnasium

2017-12-15

 Södertörns tingsrätt har idag häktat en 16-årig person såsom på sannolika skäl misstänkt för mord begånget på Enskede gårds gymnasium den 13 december 2017.

Share Öppna i ny flik

Bröderna Björn och Teddy Sandberg får långa fängelsestraff för sexuella övergrepp mot barn

2017-12-15

 Ångermanlands tingsrätt har idag meddelat dom i ett mål där två bröder, Björn och Teddy Sandberg, stått åtalade för ett stort antal sexualbrott mot barn.

Share Öppna i ny flik

Eskilstuna tingsrätt har avgjort ett mål rörande före detta Rikets sal och Hotell Mälarblick i Strängnäs

2017-12-15

 Trossamfundet Jehovas vittnen sålde 2006 Rikets sal och Hotell Mälarblick till Svenska Hem-gruppen. Parterna har varit oeniga om Trossamfundet ska vara skyldigt att betala hyra för fastigheterna och om den revers som utgjorde betalning från Svenska Hem-gruppen har förfallit till betalning.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i fågeläggsmålet är avslutad

2017-12-14

 Huvudförhandlingen i mål B 2746-14 angående bl a grovt jaktbrott och grovt artskyddsbrott avslutades den 14 dec 2017 efter sex förhandlingsdagar.

Share Öppna i ny flik

Skyddsjakt varg

2017-12-14

 Förvaltningsrätten i Luleå fastställer beslut om skyddsjakt efter varg

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2017-12-14

 Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till frågan om rätten till avdrag för utgifter hänförliga till reparation och underhåll samt ombyggnad av en ekonomibyggnad på en näringsfastighet påverkas av att byggnaden utnyttjas för privata ändamål.

Share Öppna i ny flik

Tommy Jansson döms till 4 års fängelse för grovt barnpornografibrott

2017-12-14

 Halmstads tingsrätt dömer Tommy Jansson från Laholm för grovt barnpornografibrott och kränkande fotografering till fängelse fyra år.