Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ångermanlands tingsrätt har idag dömt en kvinna som stått åtalad för bl.a. olaga förföljelse av en ishockeyspelare

2018-01-24

 Tingsrätten gör den bedömningen att Ida Byström kan knytas till de avsändaradresser, användarkonton och telefonnummer som har använts vid brottsligheten.

Share Öppna i ny flik

Khalid Alfarhani döms för skjutningen i Eskilstuna

2018-01-24

 På kvällen den 9 november 2017 trängde två maskerade män in i en lägenhet på Nyforsgatan i Eskilstuna. Den ene var beväpnad med pistol och den andre med kniv. De hotade de tre män som fanns i lägenheten och sköt en av dem i benen. En av männen försökte också knivhugga offret. Innan skotten föll uttalade 23-åriga Khalid Alfarhani att offret hade ”golat”, något som offret kopplar till en polisanmälan han gjort mot den åtalade 23-åringens bror. Skadorna var allvarliga men inte livshotande. Ett viktigt bevis var offrets iakttagelse av att skytten lyfte på maskeringen vid ett tillfälle och att han ...

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2018-01-23

 I veckans blogginlägg fortsätter tf. rådmannen Per-Erik Andersson att berätta om grunder för ansvarsfrihet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om fågelägg skjuts upp

2018-01-23

 Domen i det så kallade fågeläggsmålet, rörande bl a grovt jaktbrott och grovt artskyddsbrott har skjutits upp. Domen kommer meddelas den 2 februari 2018 kl. 11.00 på grund av hög arbetsbelastning.

Share Öppna i ny flik

Hovrättens dom i Girjasmålet

2018-01-23

 En enig hovrätt har idag meddelat dom i målet mellan Girjas sameby och staten. Hovrätten anser att samebyn har bättre rätt än staten att jaga efter småvilt och fiska på det aktuella området, men att det inte är fråga om en ensamrätt. De nuvarande reglerna om att länsstyrelsen prövar frågor om upplåtelse till andra anses inte strida mot grundlagen. Hovrätten fastställer därför att samebyn har...

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten i Stockholm söker föredragande

2018-01-23

 Två annonser är publicerade. En är en traditionell föredragande tjänst, tillsvidareanställning. Den andra är tidsbegränsad och vänder sig till sökande som ska arbeta med migrationsmål. Välkommen med din ansökan senast den 4 februari.

Share Öppna i ny flik

Åtal i mål B 1456-17 rörande mord m.m.

2018-01-23

 Fredagen den 26 januari 2018 kl. 11.00 kommer åtal att väckas i Nyköpings tingsrätts mål B 1456-17 där fem personer är häktade för bl.a. mord och anstiftan till mord.

Share Öppna i ny flik

Åklagaren får förlängd åtalstid i målet om misstänkt terroristbrott m.m. i Stockholm

2018-01-23

 I målet om misstänkt terroristbrott m.m. i Stockholm den 7 april 2017 har åklagaren kommit in med en framställan om förlängd åtalstid.

Share Öppna i ny flik

Extended time for the prosecutor to bring charges in the case of suspected terrorist crime etc. in Stockholm

2018-01-23

 The prosecutor has requested for an extension of time to bring charges against the person suspected for terrorist crime etc. in Stockholm on April 7th 2017.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen lämnar sitt yttrande till regeringen i målet om ett slutförvar för kärnavfall

2018-01-23

 Mark- och miljödomstolen lämnar i dag ett yttrande till regeringen angående Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet. Domstolen bedömer att det behövs ytterligare underlag om kapseln för att slutförvaret ska kunna tillåtas.