Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Regeringens utnämningar

2017-12-21

 Regeringen har den 21 december

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2017-12-21

 Högsta förvaltningsdomstolen har avvisat en ansökan om förhandsbesked i en skattefråga när ett sådant besked inte har ansetts vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

2017-12-21

 Fråga om det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att ange som förutsättning i en upphandling att anbud med ett timarvode under en viss nivå inte kommer att antas. (Mål nr 5924-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 533-17).

Share Öppna i ny flik

Åklagaren får förlängd åtalstid i målet om misstänkt terroristbrott m.m. i Stockholm

2017-12-21

 I målet om misstänkt terroristbrott m.m. i Stockholm den 7 april 2017 har åklagaren kommit in med en framställan om förlängd åtalstid.

Share Öppna i ny flik

Extended time for the prosecutor to bring charges in the case of suspected terrorist crime etc. in Stockholm

2017-12-21

 The prosecutor has requested for an extension of time to bring charges against the person suspected for terrorist crime etc. in Stockholm on April 7th 2017.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen: Schengenvisering

2017-12-20

 Innan en tredjelandsmedborgare beviljas en Schengenvisering måste en kontroll göras av om alla medlemsstater erkänner den aktuella resehandlingen för införande av visering. Att en sådan kontroll har gjorts måste framgå av handlingarna.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om registrering av stiftelse

2017-12-20

 Frågan gäller omfattningen av den prövning som ska göras i ett registreringsärende av frågan om en stiftelse föreligger eller inte. (Mål nr 5651-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1634-17.)

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i det s.k. kidnappningsmordet

2017-12-20

 Hovrätten har i dag meddelat dom i det s.k. kidnappningsmordet där sex personer åtalats för mordet på en 23-årig man från Sundsvall, som kidnappades i Gävle den 4 april 2016 och vars kropp sedan hittades i Maj, Njurunda.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om påföljd för fastighetsmäklare

2017-12-19

 Fråga om ett s.k. skrivuppdrag kan föranleda disciplinpåföljd för en registrerad fastighetsmäklare. (Mål nr 1293-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3024-16).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen

2017-12-19

 Fråga om det finns särskilda skäl för att lämna en juridisk person tillstånd att förvärva lantbruksegendom. (Mål nr 4275-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2005-16.)