Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Rev byggnader för att uppföra Stockholmsarenan (Tele2 Arena) - får göra avdrag för värdeminskning och utrangering

2017-12-21

 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB ingår i en bolagskoncern som ägs av Stockholms Stad. Bolaget har haft i uppdrag att utveckla Globenområdet vilket bl.a. inneburit uppförande av nuvarande Tele2 Arena. Domen innebär att bolaget får göra avdrag för värdeminskning och utrangering för byggnader som gett plats åt arenan.

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt ogillar stort skadeståndskrav mot Telia

2017-12-21

 Svea hovrätt har i dag ändrat tingsrättens dom och ogillat Tele2 Sverige Aktiebolag:s skadeståndstalan mot Telia Company AB på grund av överträdel-ser av konkurrensreglerna om missbruk av dominerande ställning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2017-12-21

 Frågan i målen var om flera avtal som har direktupphandlats ska anses vara av samma slag och därför värdena av dem ska räknas samman vid bedömningen av om beloppsgränsen för när direktupphandling är tillåten har överskridits.

Share Öppna i ny flik

Migrationsverkets regleringsbrev för 2018

2017-12-21

 Regeringen har beslutat om regleringsbrevet för Migrationsverket för budgetåret 2018. Migrationsverket ska under 2018 prioritera mål för effektivare handläggningsprocesser. Handläggningstiderna för asylansökningar och för ansökningar om uppehållstillstånd för anknytning, studier och arbete ska kortas.

Share Öppna i ny flik

Ny dataskyddslag kompletterar EU:s dataskyddsförordning

2017-12-21

 Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning (GDPR) den svenska personuppgiftslagen. Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag till en ny dataskyddslag som kompletterar EU-förordningen. Regeringen föreslår bland annat att barn som har fyllt 13 år ska få lämna samtycke på egen hand till att sociala medier behandlar deras personuppgifter.

Share Öppna i ny flik

Utredare ser över polisers rätt till kränkningsersättning och möjligheterna till kroppsvisitation i samband med förhör

2017-12-21

 Regeringen har i dag gett den pågående Blåljusutredningen två tilläggsuppdrag. Utredningen ska se över hur polisens befogenheter kan utökas för att kunna kroppsvisitera personer som ska förhöras i polisens lokaler. Utredningen ska också se över polisers rätt till kränkningsersättning.

Share Öppna i ny flik

Ny hovrättspresident i Hovrätten för Övre Norrland

2017-12-21

 Regeringen har i dag utnämnt lagmannen Erik Sundström till hovrättspresident i Hovrätten för Övre Norrland.

Share Öppna i ny flik

Fler poliser genom ny utbildning i Malmö

2017-12-21

 Regeringen har i dag beslutat att Malmö högskola ska få bedriva polisutbildning på uppdrag av Polismyndigheten.

Share Öppna i ny flik

BILDA DIG EN EGEN UPPFATTNING OM GRUPPVÅLDTÄKTEN I FITTJA

2017-12-21

 5 unga män åtalades för en gruppvåldtäkt i ett trapphus i Fittja. De 5 männen frikändes av Södertörns tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om saluförbud och återkallande av livsmedel enligt livsmedelslagen.

2017-12-21

 Frågan om en kontrollmyndighet, som med hänvisning till 22 § livsmedelslagen (2006:804) ingripit mot ett företags försäljning av kosttillskott, haft erforderligt författningsstöd (Mål nr 3160-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 397-16).