Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Detaljplanen för Nobel Center på Blasieholmen upphävs

2018-05-22

 Mark- och miljödomstolen upphäver genom en dom idag kommunens beslut om detaljplan för byggande av Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Domstolen bedömer bl.a. att planen innebär påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljövården, att trafikfrågan inte är löst på ett tillfredsställande sätt och att planen innebär betydande olägenheter för en grannfastighet. Domstolen säger alltså nej til...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

2018-05-22

 Fråga om omfattningen av kommunstyrelsens granskning inför beslut om förstärkt uppsiktsplikt och vad en laglighetsprövning av beslutet kan omfatta.

Share Öppna i ny flik

Örndalen Exploatering AB

2018-05-22

 Pressmeddelande 2018-05-22

Share Öppna i ny flik

Östersundsbo döms till 12 års fängelse för bl.a. ett stort antal grova våldtäkter mot barn via internet

2018-05-22

 Hovrätten dömer mannen för att han tillsammans med andra via internet vid ett 40 tal tillfällen har förgripit sig på barn i Filippinerna. Mannen döms även för att han i hemlighet vid ett mycket stort antal tillfällen har filmat personer på toaletter och för grovt barnpornografibrott. Hovrätten har i målet i huvudsak gjort samma bedömningar som tingsrätten. Mannen frikänns dock i tre fall och...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om arbetsgivaravgifter samt skattetillägg

2018-05-21

 Ett bolag har inte varit skyldigt att betala arbetsgivaravgifter när de som utfört arbete för bolaget och mottagit ersättning härför har varit enskilda näringsidkare godkända för F-skatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2018-05-21

 Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att tidigare praxis i frågan om s.k. frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av enskilda bostäder i ett vårdboende inte påverkas av EU-domstolens dom i målet C-335/14, les Jardins de Jouvence. Vid uthyrning av lokaler för vårdboende som innefattar såväl enskilda lägenheter som gemensamma utrymmen, personalutrymmen och övriga utrymmen k...

Share Öppna i ny flik

Information om presskonferens i samband med att dom i målet angående händelserna på Drottninggatan den 7 april 2017 meddelas

2018-05-21

 Som tidigare meddelats kommer dom i målet att meddelas den 7 juni 2018 kl. 13.00.

Share Öppna i ny flik

Information about the press conference in connection with the judgement regarding the events at Drottninggatan on April 7th 2017

2018-05-21

 The District Court will hold a press conference when the judgement is delivered on 7 June 2018 at 1.00 pm.

Share Öppna i ny flik

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) besöker Sverige

2018-05-21

 Den 20–23 maj 2018 besöker EU-domstolen Sverige

Share Öppna i ny flik

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) besöker Sverige

2018-05-21

 Den 20–23 maj 2018 besöker EU-domstolen Sverige.