Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Tre uzbeker begärs häktade för förberedelse till terroristbrott i Solna tingsrätt

2018-05-03

 Atabek Abdullaev, Bakhtiyor Umarov samt David Idrisson tidigare Farkhod Tashmukhamedov-Ghulamovich som varit anhållna sedan i måndags har begärts häktade på sannolika skäl misstänkta för förberedelse till terroristbrott i bland annat Strömsund, Jämtlands län, och Akalla, Stockholms län.

Share Öppna i ny flik

Sanktionsavgifter undanröjs för två företag i Nasdaqkoncernen

2018-05-03

 Förvaltningsrätten i Stockholm upphäver Finansinspektionens beslut att ingripa mot Nasdaq Stockholm AB och Nasdaq Clearing AB. Ingripandena, anmärkning och sanktionsavgift om 30 respektive 25 miljoner kronor, är inte proportionerliga. Bolagen ska därför inte betala några sanktionsavgifter.

Share Öppna i ny flik

Konkursbo får ersättning för entreprenadarbeten på Rocklunda

2018-05-03

 Västmanlands tingsrätt ger MJP Bygg AB:s konkursbo rätt till ytterligare ersättning med 48 miljoner kronor, plus dröjsmålsränta sedan 2009, för entreprenadarbeten på Rocklundaområdet.

Share Öppna i ny flik

Stängda dörrar vid huvudförhandling i mål om grov olovlig underrättelseverksamhet mot person

2018-05-02

 Tingsrätten har tidigare informerat om att huvudförhandlingen i målet kommer att hållas den 8, 17, 22 och 24 maj 2018.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skattelättnader enligt inkomstskattelagen

2018-05-02

 Högsta Förvaltningsdomstolen har ansett att det inte fanns förutsättningar för att bevilja en person expertskatt när ersättningen för arbetet i Sverige översteg två prisbasbelopp per månad de två första åren av anställningsperioden men inte för tiden därefter.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål mellan Google LLC och Datainspektionen om rätten att bli bortglömd

2018-05-02

 Datainspektion har förelagt Google LLC (härefter Google) bl.a. att i ett specifikt fall ta bort en sökträff på en persons namn och att i vissa fall ta bort sökträffar vid sökningar på personers namn med hjälp av Googles söktjänster som kan göras från andra länder än Sverige. Förvaltningsrätten i Stockholm har funnit att Google ska ta bort den specifika sökträffen men att Datainspektionen inte k...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om arbetslöshetsförsäkring

2018-05-02

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att såväl avgångsvederlag som arbetsinkomster under ramtiden ska ingå i underlaget vid beräkning av dagsförtjänsten inom arbetslöshetsförsäkringen.

Share Öppna i ny flik

Dom i tryckfrihetsmål om konfiskering

2018-05-02

 Göteborgs tingsrätt har idag avslagit en journalists ansökan om konfiskering av ett plakat som bars vid Nordiska motståndsrörelsens demonstration den 30 september 2017 i Göteborg. Enligt tingsrätten är det inte bevisat att plakatet är en tryckt skrift.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-04-30

 Rättsprövning ang. strandskydd för Östhammars kommun avseende fastigheten Stora Höglycke 1:1 m.fl.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om mord på Enskede Gårds gymnasium

2018-04-30

 Åklagare har väckt åtal mot en 17-årig person för mord på Enskede Gårds gymnasium.