Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Uppdatering i ärende om försök till grov mordbrand

2018-01-19

 Åklagaren har lämnat in en häktningsframställan i Västmanlands tingsrätt gällande Ulf Borgström som i onsdags anhölls på sannolika skäl misstänkt för försök till grov mordbrand i Köping och grovt hot mot tjänsteman.

Share Öppna i ny flik

Angående dom i Girjasmålet

2018-01-18

 Hovrätten har för avsikt att meddela dom i målet mellan Girjas sameby och staten den 23 januari kl. 14.00. Några av hovrättens ledamöter kommer då att finnas tillgängliga för medias frågor.

Share Öppna i ny flik

Regeringens utnämningar

2018-01-18

 Regeringen har den 18 januari 2018

Share Öppna i ny flik

Ingen skyldighet att betala ersättning enligt upphovsrättslagen för radio i hyrbilar

2018-01-17

 Patent- och marknadsöverdomstolen har idag meddelat dom i en tvist om ersättningsskyldighet enligt 47 § upphovsrättslagen. En av huvudfrågorna i målet var om det skett en ”överföring till allmänheten” när ett företag hyrt ut bilar utrustade med radio och hyrestagarna därigenom fått tillgång till ljudupptagningar som är skyddade enligt upphovsrättslagen. Patent- och marknadsöverdomstolen har vid...

Share Öppna i ny flik

Ingen skyldighet att betala ersättning enligt upphovsrättslagen för radio i hyrbilar

2018-01-17

 Patent- och marknadsöverdomstolen har idag meddelat dom i en tvist om ersättningsskyldighet enligt 47 § upphovsrättslagen. En av huvudfrågorna i målet var om det skett en ”överföring till allmänheten” när ett företag hyrt ut bilar utrustade med radio och hyrestagarna därigenom fått tillgång till ljudupptagningar som är skyddade enligt upphovsrättslagen.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen om ansvarsfrihet

2018-01-16

 I veckans blogginlägg skriver tf rådmannen Per-Erik Andersson om under vilka omständigheter ansvarsfrihet för brott gäller.

Share Öppna i ny flik

Dom: Riksarkivet måste lämna ut kopior eller avskrifter av skadade länsräkenskapsböcker från 1700-talet

2018-01-16

 Även om det innebär betydande hinder att lämna ut en offentlig handling på stället (dvs på myndigheten) kan en myndighet inte helt vägra att lämna ut den. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom som innebär att Riksarkivet måste lämna ut kopior eller avskrifter av länsräkenskapsböcker från 1700-talet. Riksarkivet nekade utlämning av böckerna eftersom de är mögel- och brandskadade....

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten eftertaxerar The Absolut Company AB

2018-01-16

 Kammarrätten eftertaxerar The Absolut Company AB med över 100 miljoner kronor för bl.a. koncernintern försäljning av produkter hänförliga till varumärket Absolut Vodka.

Share Öppna i ny flik

2018-01-16 Huvudförhandling inleds den 13 februari

2018-01-16

   Ny tunnelbana från Odenplan till Arenastaden   Stockholms läns landsting (Förvaltningen för utbyggd tunnelbana) har hos mark- och miljödomstolen ansökt om tillstånd till grundvattenbortledning m.m. Bakgrunden till ansökan är att tunnelbanenätet avses att byggas ut med en ny linje (den gula linjen) från Odenplan till Arenastaden. Tunnelbanan ska löpa under mark hela sträckan.   Vad prövar mark...

Share Öppna i ny flik

Hells Angels medlem dömd till fängelse för försök till grov utpressning

2018-01-16

 Hässleholms tingsrätt har dömt en 42-åriga Stig Hansen till fängelse ett år och sex månader för försök till grov utpressning, ringa narkotikabrott och dopningsbrott. Utpressningsförsöket bedöms som grovt på grund av mannens anspelning på sin roll i en välkända Mc-klubben Hells Angels när brottet begicks.