Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om skyddsjakt efter järv

2018-03-01

 Tillämpning av jaktförordningen. Högsta förvaltningsdomstolen har i två beslut uttalat sig om förutsättningarna för skyddsjakt efter järv. Högsta förvaltningsdomstolen har även tagit ställning till om samernas ställning som urfolk ska beaktas vid prövningen av om skyddsjakt ska beviljas.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2018-03-01

 Fråga om Försäkringskassans skrivelse, vari anges att assistansersättning inte längre kommer att betalas ut direkt till en assistansanordnare, utgör ett överklagbart beslut. (Mål nr 6050-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5821-17).

Share Öppna i ny flik

Beslutet att stänga Röhsska museet under en längre period står fast

2018-03-01

 Förvaltningsrätten anser inte att klaganden har visat att beslutet att stänga Röhsska museet under tiden den 26 februari 2017–1 juni 2018 var olagligt. Beslutet står därför fast.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2018-03-01

 Regeringen utnämner nya domarutnämningar

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer tidigare riksdagsledamot för grov förskingring

2018-03-01

 Även hovrätten dömer tidigare riksdagsledamot för grov förskingring

Share Öppna i ny flik

Följ Växjö tingsrätt på Facebook

2018-02-28

 Fr.o.m. 1 mars 2018 kommer allmänheten att kunna följa och kontakta Växjö tingsrätt på Facebook.

Share Öppna i ny flik

Ökad måltillströmning till domstolarna

2018-02-28

 Under de senaste två åren har antalet inkomna mål till Sveriges Domstolar ökat kraftigt. För migrationsdomstolarna är måltillströmningen fortsatt exceptionellt hög till följd av flyktingkrisen 2015, men målökningen är tydlig inom samtliga domstolsslag. För att ge domstolarna förutsättningar att avgöra fler mål yrkar därför Domstolsverket på en ökning av anslagen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt och kupongskatt

2018-02-28

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ägaren till ett svenskt bolag som överför aktierna i bolaget till en trust även efter överföringen är skattskyldig för utdelningen till inkomstskatt när han bor i Sverige och till kupongskatt när han bor i annat land.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten har i dag meddelat dom i Arbogamålet

2018-02-27

 Hovrätten dömer en 43-årig kvinna för att tillsammans med sin tidigare pojkvän ha gjort sig skyldig till mord och mordförsök på kvinnans föräldrar i augusti 2016. Kvinnan döms till livstids fängelse. Kvinnan frikänns däremot från åtalet för att ha anstiftat mord på sin make i augusti 2015. Kvinnans tidigare pojkvän får sitt fängelsestraff på 14 år fastställt. Han ska därefter utvisas.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-02-27

 En s.k. hemkatalog i en tjänstedator har inte ansetts utgöra en allmän handling.