Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Smuggling av icke rabiesvaccinerade hundar har bedömts som grova smugglingsbrott och påföljden har bestämts till fängelse

2018-06-14

 Två personer förde vid tre tillfällen in sammanlagt nio hundar från Serbien till Sverige. Samtliga hundar saknade veterinärintyg, rabiesvaccinering och godkänd antikroppskontroll avseende rabies. Hundarna såldes vidare genom annonser på internet.

Share Öppna i ny flik

Ett kommunalt bolags leverans av dricksvatten omfattas av produktansvarslagen

2018-06-14

 Dricksvatten som levererats av ett kommunalt bolag innehöll s.k. PFAS-ämnen. Ett antal personer har stämt bolaget och yrkat ersättning för personskada. Högsta domstolen har kommit fram till att de kan få en prövning enligt produktansvarslagen som har ett strikt skadeståndsansvar.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om garantipension

2018-06-14

 Mål om garantipension för en pensionstagare som har bott och arbetat såväl i Sverige som i ett annat EU-land.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2018-06-14

 Regeringen har den 14 juni 2018

Share Öppna i ny flik

Fällande dom för överträdelse av näringsförbud genom deltagande i närståendes näringsverksamhet.

2018-06-13

 En kvinna som hade näringsförbud tog återkommande emot uppdrag i makens nystartade företag. Högsta domstolen dömer henne till två månaders fängelse för att hon brutit mot näringsförbudet och domstolen förlänger förbudet med ett år.

Share Öppna i ny flik

En advokat har bedömts inte ha gjort sig skyldig till skadeståndsgrundande vårdslöshet

2018-06-13

 En bostadsrättsförening, som förlorade en entreprenadtvist, ansåg att den advokat som hade företrätt föreningen genom bristande rådgivning och processföring hade orsakat den skada.

Share Öppna i ny flik

Att arbeta på departement, nytt blogginlägg!

2018-06-12

 Hur är det att arbeta på departement?

Share Öppna i ny flik

Ingen återbetalning av fastighetsskatt för vattenkraftverk

2018-06-12

 Den direkta effekten av EU-reglerna om statsstöd kan inte åberopas för att sänka fastighetsskattesatsen för taxeringsenheter med vattenkraftverk. Det konstaterar kammarrätten och upphäver förvaltningsrättens dom om att sätta ned fastighetsskatten på ett svenskt energibolags vattenkraftverk till 0,5 procent av taxeringsvärdet för beskattningsåren 2009-2014.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2018-06-12

 Fråga om det föreligger synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter på grund av praktiskt verkställighetshinder

Share Öppna i ny flik

Fällande dom på smitning från trafikolycksplats har inte ansetts kränka rätten till en rättvis rättegång

2018-06-12

 En bilförare, som körde på en vägskylt, sprang från platsen utan att lämna upplysning om sin identitet. Olyckan gjorde att han kom att misstänkas och åtalas för grovt rattfylleri och grov olovlig körning. Han åtalades också för smitning från trafikolycksplats.