Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling gällande åtalet mot den person som i media nämns som "kulturprofilen" inleds den 19 september

2018-09-12

 Den 19 september kl. 09.00 inleds huvudförhandlingen gällande åtalet mot den person som i media nämns som "kulturprofilen". Förhandlingen är planerad till tre huvudförhandlingsdagar den 19, 20 och 24 september 2018.

Share Öppna i ny flik

Flera nya HFD-referat publicerade

2018-09-11

 Nu finns sammanlagt 48 referat för 2018 från Högsta förvaltningsdomstolen publicerade på domstolens webbplats, www.hogstaforvaltningsdomstolen.se .   Gå in under fliken Avgöranden och välj sedan Referat i vänstermenyn.  

Share Öppna i ny flik

Domar i mål rörande Nordkalk AB:s och SMA Mineral AB:s ansökningar om tillstånd till kalkstenstäkter på Gotland

2018-09-11

 Mark- och miljööverdomstolen har i dag meddelat dom i målen om Nordkalk AB:s och SMA Mineral AB:s ansökningar om tillstånd till täktverksamhet på Gotland. Domarna innebär att de av mark- och miljödomstolen lämnade tillstånden upphävs och att bolagens ansökningar om tillstånd till täktverksamhet avslås.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål rörande Nordkalk AB:s och SMA Mineral AB:s ansökningar om tillstånd till kalkstenstäkter på Gotland

2018-09-11

 Mark- och miljööverdomstolen har i dag meddelat dom i målen om Nordkalk AB:s och SMA Mineral AB:s ansökningar om tillstånd till täktverksamhet på Gotland. Domarna innebär att de av mark- och miljödomstolen lämnade tillstånden upphävs och att bolagens ansökningar om tillstånd till täktverksamhet avslås.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bostadstillägg

2018-09-11

 Fråga om Pensionsmyndighetens i en journal antecknade beslut att inte återkräva för mycket utbetalt bostadstillägg är överklagbart och, i så fall, om den försäkrade genom att lämna oriktiga uppgifter kan anses ha orsakat utbetalningen när Pensionsmyndigheten genom informationsutbyte med andra myndigheter har haft tillgång till korrekta uppgifter // återkrav av bostadstillägg. (Mål nr 3136-18,...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt m.m.

2018-09-10

 En familjestiftelses rätt till allmänt avdrag för periodiskt understöd infaller när den fullföljer sitt ändamål, dvs. när ett beslut om understöd har bokförts enligt god redovisningssed.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten i Stockholm söker domstolshandläggare

2018-09-10

 Välkommen med din ansökan senast den 23 september.

Share Öppna i ny flik

Går svenska rättegångar till som i amerikanska filmer? – Rättsväsendet möter gymnasieelever

2018-09-10

 Domare från hovrätten och tingsrätten, en åklagare och en försvarsadvokat besöker tillsammans gymnasieskolor i västra Sverige för att berätta om sina roller och öppna upp för elevernas egna frågor. Vi kallar det GymnasieInitiativet!

Share Öppna i ny flik

Remissvar: Betänkande av utredningen om gräsrotsfinansiering

2018-09-07

 Kammarrättens svar på remissen ???Betänkande av utredningen om gräsrotsfinansiering (SOU ?2018:20) .

Share Öppna i ny flik

Hovrätten ogillar åtal för mord i ett mål som fått resning av Högsta domstolen

2018-09-07

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål om mord. En man dömdes 2010 av hovrätten för mord på en äldre person i ett badkar till 15 års fängelse. Efter det att Högsta domstolen beviljat mannen resning har hovrätten omprövat målet. Hovrätten frikänner nu mannen, som suttit i fängelse i närmare åtta år.