Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2018-06-14

 Regeringen har den 14 juni 2018

Share Öppna i ny flik

Fällande dom för överträdelse av näringsförbud genom deltagande i närståendes näringsverksamhet.

2018-06-13

 En kvinna som hade näringsförbud tog återkommande emot uppdrag i makens nystartade företag. Högsta domstolen dömer henne till två månaders fängelse för att hon brutit mot näringsförbudet och domstolen förlänger förbudet med ett år.

Share Öppna i ny flik

En advokat har bedömts inte ha gjort sig skyldig till skadeståndsgrundande vårdslöshet

2018-06-13

 En bostadsrättsförening, som förlorade en entreprenadtvist, ansåg att den advokat som hade företrätt föreningen genom bristande rådgivning och processföring hade orsakat den skada.

Share Öppna i ny flik

Att arbeta på departement, nytt blogginlägg!

2018-06-12

 Hur är det att arbeta på departement?

Share Öppna i ny flik

Ingen återbetalning av fastighetsskatt för vattenkraftverk

2018-06-12

 Den direkta effekten av EU-reglerna om statsstöd kan inte åberopas för att sänka fastighetsskattesatsen för taxeringsenheter med vattenkraftverk. Det konstaterar kammarrätten och upphäver förvaltningsrättens dom om att sätta ned fastighetsskatten på ett svenskt energibolags vattenkraftverk till 0,5 procent av taxeringsvärdet för beskattningsåren 2009-2014.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2018-06-12

 Fråga om det föreligger synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter på grund av praktiskt verkställighetshinder

Share Öppna i ny flik

Fällande dom på smitning från trafikolycksplats har inte ansetts kränka rätten till en rättvis rättegång

2018-06-12

 En bilförare, som körde på en vägskylt, sprang från platsen utan att lämna upplysning om sin identitet. Olyckan gjorde att han kom att misstänkas och åtalas för grovt rattfylleri och grov olovlig körning. Han åtalades också för smitning från trafikolycksplats.

Share Öppna i ny flik

Förhandling i mål om misstänkt mord avslutad

2018-06-12

 Vid fortsatt överläggning den 12 juni 2018 har rätten beslutat att de båda tilltalade i mål B 5223-17 omedelbart ska försättas på fri fot.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2018-06-11

 Rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen för en utlänning som inte har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige men som genomgår rättspsykiatrisk vård här har inte ansetts kunna begränsas till akuta nödsituationer.

Share Öppna i ny flik

Man döms för mord i Fisksätra

2018-06-11

 Nacka tingsrätt har idag dömt en 35-årig man för att ha dödat en 43-årig kvinna. Mannen och kvinnan hade gemensamma barn och brottet begicks i kvinnans hem i Fisksätra. Gärningen har rubricerats som mord och mannen har dömts till 16 års fängelse.