Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Häktning för försök till mord

2018-02-09

 Södertörns tingsrätt har idag häktat en läkare för försök till mord den 6 februari 2018 på en vårdcentral i Skärholmen. Åtal ska vara väckt senast den 22 februari 2018.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om tillsyn över offentlig upphandling

2018-02-09

 Prövningstillstånd meddelat såvitt avser frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut är överklagbart och – om så är fallet – om beslutet inneburit ett kompetensöverskridande. (Mål nr 1894-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4167-16).

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt har nya öppettider från och med måndag 12 februari

2018-02-09

 Hovrättens öppettider ändras på måndag den 12 februari.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i mål om mord och mordförsök i Borås

2018-02-09

 Hovrätten har idag meddelat dom i målet som rör ett mord och två mordförsök i stadsdelen Hässleholmen i Borås i mars förra året. Tre män var åtalade för gärningarna. Hovrätten dömer samtliga till fängelse på livstid.

Share Öppna i ny flik

Gävle tingsrätt har idag meddelat dom i fågeläggsmålet

2018-02-09

 Domen handlar om tre personer som befattat sig med vilda fåglar och deras ägg genom att bland annat ha fotograferat fågelägg och fågelbon, tagit fågelägg i naturen samt förvarat fågelägg under tidsperioden 2008-2016.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

2018-02-09

 Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till om utredningen i ett mål om beredande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ger tillräckligt stöd för slutsatsen att ett litet barn har utsatts för fysisk misshandel eller brister i omsorgen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-02-08

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en täthetskontroll, för att i efterhand kvalitetssäkra ett utfört byggnadsarbete på ett småhus, inte kan anses som sådant hushållsarbete som berättigar till skattereduktion.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten dömer i två mål i frågan om avdragsrätt för moms vid försäljning av aktier i dotterbolag

2018-02-08

 Kammarrätten i Stockholm dömer i två mål i frågan om avdragsrätt för moms vid försäljning av aktier i dotterbolag efter Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) nya praxis i den s.k. Sveaskogdomen.

Share Öppna i ny flik

Inget förbud mot tiggeri i Vellinge kommun

2018-02-08

 Länsstyrelsens beslut att upphäva Vellinge kommuns beslut att införa ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) inom vissa områden i kommunen ändas inte. Det framgår inte av utredningen att det förekommit olägenheter eller störningar av sådan omfattning och karaktär att ett förbud är befogat.

Share Öppna i ny flik

Man döms för grovt olaga hot sedan han avlossat skott i luften

2018-02-07

 En man döms för grovt olaga hot sedan han avlossat två skott i luften för att skrämma en grupp ungdomar som befann sig i närheten. Händelsen inträffade hösten 2016, nattetid i ett industriområde i Nordmaling. Påföljden bestäms till sex månaders fängelse.