Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2018-07-03

 Vid bedömningen av om en arbetsgivares utfästelse om avgångspension fram till 65 års ålder ryms inom allmän pensionsplan har en av arbetsgivaren samtidigt utfäst kompensation för bortfall av allmän pension som utfaller därefter inte beaktats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tillstånd att inneha vapen

2018-07-02

 Fråga om vapentillstånd för en enskild som är medlem i en sammanslutning för målskytte, när sammanslutningen inte är auktoriserad men ansluten till en sam-manslutning som är det. Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att tillstånd inte kan vägras på den grunden att det skytte som bedrivs av den sammanslutning som den enskilde är medlem i, inte utövas i enlighet med den auktoriserade...

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen meddelar dom i den kvarvarande delen av det s.k. Facebook-målet

2018-07-02

 I det s.k. Facebook-målet friar nu Högsta domstolen den person som direktsände en våldtäkt på internet från underlåtenhet att avslöja brottet. Personen ska dock straffas för grovt förtal, eftersom sändningen inte har haft sådant grundlagsskydd att åtalet för förtalsbrottet måste prövas i särskild ordning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt m.m.

2018-06-29

 Ett företag som haft utgifter för klimatkompensation och marknadsfört kompensationen vid försäljningen av företagets produkter har medgetts avdrag såsom för marknadsföringskostnader.

Share Öppna i ny flik

Vidarkliniken i Järna får inte prövningstillstånd

2018-06-29

 Vidarkliniken i Järna har i tidigare instanser uteslutits från att vara med i Stockholms läns landstings valfrihetssystem för BVC och barnmorskemottagning. Kammarrätten beviljar inte prövningstillstånd och beslutet står därför fast.

Share Öppna i ny flik

Alingsås kommun döms att betala 5 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift

2018-06-29

 Förvaltningsrätten har bedömt att kommunens förfarande i samband med tecknandet av ett avtal, om bl.a. driften av ett vård- och omsorgsboende, utgör offentlig upphandling av tjänster. Upphandlingen har inte genomförts i enlighet med upphandlingslagstiftningen. Konkurrensverkets ansökan om att kommunen ska betala en upphandlingsskadeavgift om 5 000 000 kr har därför bifallits.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling avslutad i mål om misstänkt mord i Bårslöv

2018-06-28

 Huvudförhandlingen i mål B 6255-17 avslutades på fredagen.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2018-06-28

 Regeringen har 2018-06-28

Share Öppna i ny flik

De nya bestämmelserna om uppehållstillstånd för gymnasiestudier

2018-06-28

 Den 1 juli börjar de nya bestämmelserna om uppehållstillstånd för gymnasiestudier att gälla och på migrationsdomstolarna räknar man nu med att få in en stor mängd ansökningar via Migrationsverket. Måltillströmningen hos migrationsdomstolarna är redan nu hög och har varit det under en mycket lång tid. Handläggningstiderna kan därför bli långa.

Share Öppna i ny flik

Två män döms till långa fängelsestraff för synnerligen grov narkotikasmuggling

2018-06-28

 Malmö tingsrätt har idag dömt två män till långa fängelsestraff för delaktighet i smuggling av ca 170 kg amfetamin, 86 kg cannabis, 12 kg MDMA och 3 kg kokain i maj 2017. De två män som utförde smugglingen döms till fängelse i åtta år och sex månader respektive sex år och sex månader. De utvisas också på livstid. En tredje man döms till fängelse ett år och fyra månader för att ha försökt förvär...