Västlänken M 1808-18

2018-03-20

Mark- och miljööverdomstolen har idag, 20:e mars 2018, meddelat beslut att ge prövningstillstånd i frågan om verkställighetsförordnande av mark- och miljödomstolens dom. Mark- och miljööverdomstolen har kungjort Trafikverkets överklagande av verkställighetsbeslutet. 

Mark- och miljööverdomstolen har ännu tagit ställning till om målet i övrigt ska tas upp för prövning. Mark- och miljööverdomstolen avser preliminärt att avgöra frågan om verkställighet samtidigt som domstolen prövar frågan om prövningstillstånd beträffande målet i övrigt.

 

Senast ändrad: 2018-03-20