Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Migrationsverket ska pröva en utlännings ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

2017-12-22

 En utlännings ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå ska prövas i sak även om utlänningen inte uppfyller en eller flera av de i 16 e § tillfälliga lagen uppställda förutsättningarna. Migrationsverket är därför skyldigt att ta upp en sådan ansökan till prövning i sak och inte avvisa den.

Share Öppna i ny flik

Nu åtalas fyra män för bilsläpningar i Malmö

2017-12-22

 Kammaråklagare Fredrik Jönsson har i dag väckt åtal vid Malmö tingsrätt mot Bilel Schäfer, Alain Markenbjörk, Tim Zoffi samt Azur Pasic som är misstänkta för grov misshandel, försök till grov misshandel och ofredande. Händelserna ägde rum i Lund och Malmö den 7-9 augusti i somras då flera personer utsattes för så kallade bilsläpningar.

Share Öppna i ny flik

Regeringens utnämningar

2017-12-21

 Regeringen har den 21 december

Share Öppna i ny flik

Billy Fagerström fälls för mord på Tova Moberg

2017-12-21

 Rätten fäller Billy Fagerström för mordet på Tova Mobergs från Njutånger. 19-åriga Tova Moberg hittades död nedsänkt i en sjö. Enligt åklagaren slogs hon ihjäl med en hammare av Billy Fagerström innan hon placerades och tejpades i skottkärran med silvertejp och ståltråd.

Share Öppna i ny flik

Rev byggnader för att uppföra Stockholmsarenan (Tele2 Arena) - får göra avdrag för värdeminskning och utrangering

2017-12-21

 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB ingår i en bolagskoncern som ägs av Stockholms Stad. Bolaget har haft i uppdrag att utveckla Globenområdet vilket bl.a. inneburit uppförande av nuvarande Tele2 Arena. Domen innebär att bolaget får göra avdrag för värdeminskning och utrangering för byggnader som gett plats åt arenan.

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt ogillar stort skadeståndskrav mot Telia

2017-12-21

 Svea hovrätt har i dag ändrat tingsrättens dom och ogillat Tele2 Sverige Aktiebolag:s skadeståndstalan mot Telia Company AB på grund av överträdel-ser av konkurrensreglerna om missbruk av dominerande ställning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2017-12-21

 Frågan i målen var om flera avtal som har direktupphandlats ska anses vara av samma slag och därför värdena av dem ska räknas samman vid bedömningen av om beloppsgränsen för när direktupphandling är tillåten har överskridits.

Share Öppna i ny flik

Migrationsverkets regleringsbrev för 2018

2017-12-21

 Regeringen har beslutat om regleringsbrevet för Migrationsverket för budgetåret 2018. Migrationsverket ska under 2018 prioritera mål för effektivare handläggningsprocesser. Handläggningstiderna för asylansökningar och för ansökningar om uppehållstillstånd för anknytning, studier och arbete ska kortas.

Share Öppna i ny flik

Ny dataskyddslag kompletterar EU:s dataskyddsförordning

2017-12-21

 Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning (GDPR) den svenska personuppgiftslagen. Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag till en ny dataskyddslag som kompletterar EU-förordningen. Regeringen föreslår bland annat att barn som har fyllt 13 år ska få lämna samtycke på egen hand till att sociala medier behandlar deras personuppgifter.

Share Öppna i ny flik

Utredare ser över polisers rätt till kränkningsersättning och möjligheterna till kroppsvisitation i samband med förhör

2017-12-21

 Regeringen har i dag gett den pågående Blåljusutredningen två tilläggsuppdrag. Utredningen ska se över hur polisens befogenheter kan utökas för att kunna kroppsvisitera personer som ska förhöras i polisens lokaler. Utredningen ska också se över polisers rätt till kränkningsersättning.