Två unga män döms för att ha anlagt en brand i en nedlagd minkfarm

2021-01-28

I oktober 2019 anlades en brand vid en nedlagd minkfarm i Sölvesborgs kommun. Nacka tingsrätt har nu dömt två unga män för mordbrand, mindre allvarligt brott. Motivet till brottet var enligt tingsrätten åtminstone delvis politiskt. Särskilt den yngre av gärningsmännen hade vissa kopplingar till våldsbejakande högerextremism (s.k. ekofascism). Gärningsmännen hade erkänt att de anlagt branden som innebar att en byggnad brann ner till grunden. Enligt tingsrättens bedömning fanns det även risk för att branden skulle sprida sig till bland annat en närliggande byggnad. Brottet är med hänsyn till bland annat spridningsrisken att bedöma som mordbrand.

– Eftersom minkfarmen var nedlagd och i konkurs var det fråga om förhållandevis begränsade ekonomiska värden. Dessutom var det ingen risk för att människor skulle skadas. Det är därför fråga om en mindre allvarlig mordbrand, säger chefsrådmannen Olof Wetterqvist i en kommentar.

Tingsrätten ser allvarligast på den yngre gärningsmannens del i brottet. Han har varit den mest drivande och har även skickat en film av branden till en ekofascistisk grupp i USA som använde filmen som propaganda. Båda gärningsmännen har vid rättegången sagt att de ångrar sig och nu tar avstånd från ekofascism och annan våldsbejakande extremism.

Påföljden bestämmer tingsrätten till villkorlig dom med hänvisning till bland annat gärningsmännens ålder – de var 17 år respektive 18 år vid tidpunkten för branden. Den yngre gärningsmannen ska dessutom betala böter. De ska också betala skadestånd med sammanlagt 132 000 kr.

– Om de hade varit över 21 år skulle de sannolikt ha dömts till fängelse, säger chefsrådmannen Olof Wetterqvist i en ytterligare kommentar.