Två unga män dömda för försök till mord

2018-09-13

I början av maj 2018 påträffades en nedkyld och svårt skadad ung man av förbipasserande på Strandpromenaden i Kalix. Mannen hade brännskador på 30% av kroppen och en punkterad lunga. Han hade därutöver fraktur, sår, blånader och svullnader.

Både 21-åringen och 19-åringen erkände grov misshandel. Ytterligare en man åtaldes för medhjälp till försök til mord. Han förnekade gärningen.

Tingsrätten har funnit att 21-åringen och 19-åringen ska dömas för försök till mord då de försatt målsäganden i vanmakt under 9 timmar och utsatt målsäganden för synnerligen grovt våld. Det våld och den skada som målsäganden utsatts för har varit livsfarligt och livshotande.

– Gärningsmännen har varit fullt medvetna om risken för dödlig utgång och de har varit helt likgiltiga till att målsäganden kunde dö, säger rådman David Boberg.

Det är ett mycket allvarligt brott vilket avspeglas i påföljderna. 21-åringen döms till det fulla straffvärdet och 19-åringen döms till 8 år och 6 månaders fängelse då dennes ålder påverkar straffets längd.

Tingsrätten frikände den man som åtalats för medhjälp till försök till mord. Tingsrätten fäste särskilt avseende vid att den tilltalade uppgett att han inte kände till vad målsäganden utsatts för.

Målsäganden tillerkänns 175 000 kronor i kränkningsersättning. Vid mordförsök lämnas normalt ersättning för kränkning med 125 000 kronor. Tingsrätten har i detta fall ansett att det förelegat försvårande omständigheter varför kränkningsersättningen ska bestämmas till ett högre belopp.

Rätten var enig.

Senast ändrad: 2018-09-13