Två domar från Migrationsöverdomstolen: Förlängning av uppehållstillstånd för arbete beviljas efter helhetsbedömning

2017-12-13

I två avgöranden rörande förlängning av uppehållstillstånd för arbete konstaterar Migrationsöverdomstolen att man måste göra en helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor under hela den tidigare tillståndsperioden. Eftersom villkoren för arbetstillstånden vid en sådan helhetsbedömning i dessa fall har varit uppfyllda kan uppehållstillstånd beviljas.

 

Bifogade filer: Referat i mål nr UM1350-17 Referat i mål nr UM10747-16 Senast ändrad: 2017-12-13