Tingsrätten frikänner från ansvar för våldtäkt

2020-12-21

Enligt stämningsansökan menar åklagaren att den åtalade kvinnan gjort sig skyldig till våldtäkt genom att genomföra en sexuell handling jämförlig med samlag samtidigt som hon höll fast målsäganden, höll ett struptag om målsägandens hals, höll för målsägandens mun och skrek ”håll käften”. Händelsen ska ha ägt rum under en hemmafest i maj månad 2020.

Det är åklagaren som ska bevisa samtliga omständigheter som krävs för att den tilltalade ska fällas för det åtalade brottet.

Tingsrätten har kommit fram till att målsägandens berättelse får ett visst stöd av delar av den övriga bevisning som presenterats. Tingsrätten anser emellertid att det också finns uppgifter som väcker tvivel. Sammanfattningsvis finner tingsrätten att den bevisning som presenterats inte är tillräcklig för att meddela en fällande dom.

Tingsrätten dömer kvinnan för ringa narkotikabrott. Påföljden bestäms till dagsböter.

I tingsrättens avgörande har rådmannen Lisa J Merovuo och tre nämndemän deltagit. Rätten är enig.