Tillstånd till bioraffinaderi

2020-09-30

Vid anläggningen kommer det att kunna produceras 300 000 ton biodrivmedel per år i form av förnybar bensin, diesel och flygbränsle.

Länsstyrelsen i Västernorrland, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, MSB och Timrå och Sundsvalls kommuner, har i allt väsentligt tillstyrkt verksamheten men haft vissa synpunkter på de villkor som föreskrivits.