Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Detaljplan för bussterminal vid Slussen

2018-05-04

 Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte ge prövningstillstånd i målet angående detaljplan för bussterminal vid Slussen. Det innebär att detaljplanen står fast. Mark- och miljööverdomstolens beslut kan inte överklagas.

Share Öppna i ny flik

Tre personer häktade misstänkta för förberedelse till terroristbrott

2018-05-04

 Solna tingsrätt har den 3 maj 2018 beslutat om häktning av tre personer misstänkta för förberedelse till terroristbrott.

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandlingar avseende förberedelse till terroristbrott

2018-05-03

 Tingsrätten kommer att hålla häktningsförhandlingar i målet som avser förberedelse till terroristbrott under eftermiddagen den 3 maj.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om särskild löneskatt

2018-05-03

 Förhandsbesked om särskild löneskatt. Allmänna ombudets ansökan om förhandsbesked har avvisats eftersom det inte av ansökan har framkommit att det finns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om överklagbarhet

2018-05-03

 Om en myndighet, i en fråga som ligger utanför myndighetens beslutskompetens, ger ett ställningstagande en sådan utformning att det får – eller är ägnat att få – faktiska verkningar för någon, uppkommer ett överklagbart beslut som efter överklagande ska undanröjas.

Share Öppna i ny flik

Tre uzbeker begärs häktade för förberedelse till terroristbrott i Solna tingsrätt

2018-05-03

 Atabek Abdullaev, Bakhtiyor Umarov samt David Idrisson tidigare Farkhod Tashmukhamedov-Ghulamovich som varit anhållna sedan i måndags har begärts häktade på sannolika skäl misstänkta för förberedelse till terroristbrott i bland annat Strömsund, Jämtlands län, och Akalla, Stockholms län.

Share Öppna i ny flik

Sanktionsavgifter undanröjs för två företag i Nasdaqkoncernen

2018-05-03

 Förvaltningsrätten i Stockholm upphäver Finansinspektionens beslut att ingripa mot Nasdaq Stockholm AB och Nasdaq Clearing AB. Ingripandena, anmärkning och sanktionsavgift om 30 respektive 25 miljoner kronor, är inte proportionerliga. Bolagen ska därför inte betala några sanktionsavgifter.

Share Öppna i ny flik

Konkursbo får ersättning för entreprenadarbeten på Rocklunda

2018-05-03

 Västmanlands tingsrätt ger MJP Bygg AB:s konkursbo rätt till ytterligare ersättning med 48 miljoner kronor, plus dröjsmålsränta sedan 2009, för entreprenadarbeten på Rocklundaområdet.

Share Öppna i ny flik

Stängda dörrar vid huvudförhandling i mål om grov olovlig underrättelseverksamhet mot person

2018-05-02

 Tingsrätten har tidigare informerat om att huvudförhandlingen i målet kommer att hållas den 8, 17, 22 och 24 maj 2018.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skattelättnader enligt inkomstskattelagen

2018-05-02

 Högsta Förvaltningsdomstolen har ansett att det inte fanns förutsättningar för att bevilja en person expertskatt när ersättningen för arbetet i Sverige översteg två prisbasbelopp per månad de två första åren av anställningsperioden men inte för tiden därefter.