Spädbarn har rätt till insatser 24 timmar per dygn

2018-11-30

Barnet saknar sväljreflex och kan inte hålla sina luftvägar fria på egen hand. Socialnämnden beviljade bistånd i form av hjälp med egenvård nattetid och vissa stunder dagtid. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som biföll överklagandet och beviljade bistånd dygnet runt. Socialnämnden överklagade domen till kammarrätten, som nu har avslagit överklagandet. 

Kammarrätten har gjort bedömningen att barnets behov av omvårdnad och tillsyn är så speciella och omfattande att den tid som krävs för att tillgodose dessa behov går utöver det normala föräldraansvaret. För att barnet ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå måste socialnämnden därför tillhandahålla personal under dygnets alla timmar. 

Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Senast ändrad: 2018-11-30