Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Extended time for the prosecutor to bring charges in the case of suspected terrorist crime etc. in Stockholm

2017-12-21

 The prosecutor has requested for an extension of time to bring charges against the person suspected for terrorist crime etc. in Stockholm on April 7th 2017.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen: Schengenvisering

2017-12-20

 Innan en tredjelandsmedborgare beviljas en Schengenvisering måste en kontroll göras av om alla medlemsstater erkänner den aktuella resehandlingen för införande av visering. Att en sådan kontroll har gjorts måste framgå av handlingarna.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om registrering av stiftelse

2017-12-20

 Frågan gäller omfattningen av den prövning som ska göras i ett registreringsärende av frågan om en stiftelse föreligger eller inte. (Mål nr 5651-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1634-17.)

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i det s.k. kidnappningsmordet

2017-12-20

 Hovrätten har i dag meddelat dom i det s.k. kidnappningsmordet där sex personer åtalats för mordet på en 23-årig man från Sundsvall, som kidnappades i Gävle den 4 april 2016 och vars kropp sedan hittades i Maj, Njurunda.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om påföljd för fastighetsmäklare

2017-12-19

 Fråga om ett s.k. skrivuppdrag kan föranleda disciplinpåföljd för en registrerad fastighetsmäklare. (Mål nr 1293-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3024-16).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen

2017-12-19

 Fråga om det finns särskilda skäl för att lämna en juridisk person tillstånd att förvärva lantbruksegendom. (Mål nr 4275-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2005-16.)

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2017-12-19

 Fastställelse av järnvägsplan för utbyggnad av Mälarbanan, delen Spånga-Barkarby, i Stockholms kommun, Stockholms län.

Share Öppna i ny flik

Tre män döms för grova vapenbrott i Malmö

2017-12-19

 Malmö tingsrätt har i dag dömt två Björn Nyman samt Tamer Zahran, båda 32 år, för att tillsammans ha gjort om 64 vapen till funktionsdugliga vapen och sålt dessa vidare. I flera fall har försäljningen skett till personer som avsett att använda vapnen i brottslig verksamhet. Björn Nyman döms för synnerligen grovt vapenbrott till fängelse fyra år och fyra månader och Tamer Zahran fyra år och fem månader.

Share Öppna i ny flik

Två dömda för försök till grovt rån

2017-12-19

 Tingsrätten har idag, den 19 december 2017, meddelat dom i ett mål om försök till mord och försök till grovt rån.

Share Öppna i ny flik

Frikännande dom mot samtliga åtalade i målet om grov våldtäkt i Fittja

2017-12-19

 Södertörns tingsrätt har idag meddelat en friande dom mot de fem män som åtalats för grov våldtäkt respektive medhjälp till grov våldtäkt i Fittja sommaren 2016. Eftersom männen har frikänts har de inte heller dömts att betala skadestånd.