Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om påföljd för fastighetsmäklare

2017-12-19

 Fråga om ett s.k. skrivuppdrag kan föranleda disciplinpåföljd för en registrerad fastighetsmäklare. (Mål nr 1293-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3024-16).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen

2017-12-19

 Fråga om det finns särskilda skäl för att lämna en juridisk person tillstånd att förvärva lantbruksegendom. (Mål nr 4275-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2005-16.)

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2017-12-19

 Fastställelse av järnvägsplan för utbyggnad av Mälarbanan, delen Spånga-Barkarby, i Stockholms kommun, Stockholms län.

Share Öppna i ny flik

Tre män döms för grova vapenbrott i Malmö

2017-12-19

 Malmö tingsrätt har i dag dömt två Björn Nyman samt Tamer Zahran, båda 32 år, för att tillsammans ha gjort om 64 vapen till funktionsdugliga vapen och sålt dessa vidare. I flera fall har försäljningen skett till personer som avsett att använda vapnen i brottslig verksamhet. Björn Nyman döms för synnerligen grovt vapenbrott till fängelse fyra år och fyra månader och Tamer Zahran fyra år och fem månader.

Share Öppna i ny flik

Två dömda för försök till grovt rån

2017-12-19

 Tingsrätten har idag, den 19 december 2017, meddelat dom i ett mål om försök till mord och försök till grovt rån.

Share Öppna i ny flik

Frikännande dom mot samtliga åtalade i målet om grov våldtäkt i Fittja

2017-12-19

 Södertörns tingsrätt har idag meddelat en friande dom mot de fem män som åtalats för grov våldtäkt respektive medhjälp till grov våldtäkt i Fittja sommaren 2016. Eftersom männen har frikänts har de inte heller dömts att betala skadestånd.

Share Öppna i ny flik

Tre män döms för cigarettfabrik i Vedum

2017-12-19

 Alen Daglica, Cemal Deniz och Sevat Rodoplu döms idag för grov olovlig befattning med punktskattepliktiga varor. Männen har befattat sig med drygt 15 miljoner cigaretter samt stora mängder röktobak. Cigaretterna och tobaken har bedömts som punktskatte- och mervärdesskattepliktiga varor. Undandragen skatt och avgifter till staten beräknas uppgå till 54 miljoner kr.

Share Öppna i ny flik

Utredare presenterar förslag – arbetskraftsinvandrare ska få stanna i Sverige trots mindre misstag gällande villkoren för arbetstillstånd

2017-12-19

 Migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon har i dag tagit emot förslag som ska möjliggöra för arbetskraftsinvandrare från tredjeland att stanna i Sverige för fortsatt arbete, trots att arbetsgivaren under tidigare tillståndsperioder begått vissa mindre misstag gällande villkoren för arbetstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Nedlagda förundersökningen mot Paolo Macchiarini kommer granskas igen

2017-12-19

 Den 12 oktober 2017 beslutade åklagarna att lägga ned förundersökningen om uppmärksammade operationer på Karolinska Universitetssjukhuset. Nu har två personer via målsägandebiträdet begärt att få sina ärenden överprövade.

Share Öppna i ny flik

Sommarnotarie 2018

2017-12-18

 Som sommarnotarie hos oss inleder du med en praktikperiod under våren. Praktiken ingår i juristutbildningen och är vanligen ca tio veckor. Som sommarnotarie arbetar Du sedan under sex veckor.