Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Smuggling av papperark impregnerade i kokain

2018-10-16

 Tingsrätten har idag meddelat dom mot två personer som åtalats för bl.a. synnerligen grov narkotikasmuggling.

Share Öppna i ny flik

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs upphandling av flygplan ska göras om

2018-10-16

 Förvaltningsrätten har idag meddelat dom i mål rörande Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs upphandling av sex ambulansflygplan och beslutat att upphandlingen ska göras om.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om resning

2018-10-16

 En italiensk båtdesigner överklagade utan framgång Skatteverkets beslut om särskild löneskatt på royaltyintäkter från Sverige. Efter att kammarrättens dom vann laga kraft ansökte han om resning och framhöll att Europeiska kommissionen ansåg att de svenska reglerna var unionsstridiga och att lagstiftningen därför hade ändrats efter domen. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar i beslutet att...

Share Öppna i ny flik

Skogsstyrelsens vägledning om en avverkning kan överklagas

2018-10-16

 Skogsstyrelsen har skrivit en vägledning till en skogsägare som har anmält att han planerar att avverka. Kammarrätten bedömer att vägledningen har den faktiska verkningen att skogsägaren medges rätt att avverka. Detta är ett beslut som i betydande grad påverkar både skogsägaren och naturvården. Vägledningen kan därför överklagas.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-10-12

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd inom Kronobergs län.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer 28-årig man för våldtäktsförsök på en 8-årig flicka på Oskarstorget i Örebro

2018-10-12

 Göta hovrätt har idag ändrat tingsrättens dom och dömt den åtalade mannen för försök till grov våldtäkt mot barn den 26 juli 2017. Hovrätten har bestämt påföljden till fängelse i tre år.

Share Öppna i ny flik

Preskription av frihetsberövandeersättning

2018-10-11

 Den rätt till ersättning från staten som finns enligt frihetsberövandelagen förutsätter att kravet inte är preskriberat. Fristen börjar enligt Högsta domstolen löpa successivt allt eftersom frihetsinskränkningen varar. Det medför att ett krav på ersättning som avser en frihetsinskränkning som ägde rum mer än tio år tidigare ska anses preskriberat.

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten frikänner för mordet i Tovrida

2018-10-11

 Jönköpings tingsrätt frikände i april två män som hade åtalats för mordet i Tovrida. Åklagarna överklagade tingsrättens dom mot en av de båda männen. Även hovrätten anser dock att det finns ett betydande utrymme för rimligt tvivel i fråga om mannen har gjort sig skyldig till mord och fastställer därför tingsrättens frikännande dom.

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt söker hovrättsråd

2018-10-11

 Hovrätten söker ett eller flera hovrättsråd.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2018-10-11

 Regeringen har den 11 oktober 2018