Skyddsjakt varg

2017-12-14

Förvaltningsrätten i Luleå har meddelat dom i ett mål avseende skyddsjakt efter en varg inom ett område i Haninge och Tyresö kommuner.

 

Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat om skyddsjakt efter en varg under perioden 6 december 2017 till och med den 28 februari 2018. Föreningen Nordulv, Wolf Association Sweden, Svenska rovdjursföreningen, Jaktkritikerna, DRIS –Djurens röst i Sverige, Naturskyddsföreningen i Haninge och Miljöpartiet de gröna i Haninge respektive Nynäshamn har överklagat länsstyrelsens beslut om skyddsjakt efter en varg. Beslutet har även överklagats av drygt 100 enskilda personer.

 

Förvaltningsrätten har bedömt att DRIS –Djurens röst i Sverige och Miljöpartiet de gröna i Haninge respektive Miljöpartiet de gröna i Nynäshamn samt de enskilda personerna saknat talerätt i målet och avvisat deras överklaganden.

 

Förvaltningsrätten har avslagit samtliga övriga överklaganden. Det innebär att länsstyrelsens beslut består och att skyddsjakt tillåts inom visst angivet område under perioden 6 december 2017 till och med den 28 februari 2018.

 

Förvaltningsrätten har bedömt att kriterierna tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse samt allmän hälsa och säkerhet är uppfyllda i målet. Förvaltningsrätten har även bedömt att skyddsjakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus och att annan lämplig lösning än skyddsjakt saknas.

 

Sammanfattningsvis har förvaltningsrätten bedömt att de förutsättningar som krävs för skyddsjakt enligt jaktförordningen och art- och habitatdirektivet är uppfyllda.

 

Domen kan komma att överklagas till Kammarrätten i Sundsvall.

 

Kontaktpersoner

Vid frågor går det bra att kontakta rådmannen Britt Dahlin, 0920-29 54 90.

Bifogade filer: Dom 2786-17 Senast ändrad: 2017-12-14