Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom om rättigheter till Entombeds katalog

2018-11-15

 Patent- och marknadsdomstolen har idag meddelat en dom i en tvist om exploateringen av death metal-bandet Entombeds album.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i ett omfattande mål rörande grova bedrägerier inom hemtjänsten

2018-11-15

 Svea hovrätt har idag meddelat dom i ett mål om grova bedrägerier som begåtts inom ramen för verksamheten i ett privat hemtjänstföretag under åren 2012-2013. Bedrägeribrotten har riktats mot Södertälje kommun och Arbetsförmedlingen och har lett till ett sammanlagt brottsutbyte om ca 5 miljoner kr. Rättegången i hovrätten har omfattat åtal mot 24 personer och har pågått under 7 månader. I...

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2018-11-14

 Betydelsen av svenska konventionsåtaganden vid familjeåterförening.

Share Öppna i ny flik

Skillnaden mellan hovrätt och tingsrätt - nytt blogginlägg

2018-11-13

 Gunilla Carle de Verdier har arbetat som domare i hovrätten för Västra Sverige och är numera domare hos oss på Södertörns tingsrätt sedan 2016.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om saluförbud och återkallande av livsmedel

2018-11-13

 En kommunal nämnd har ansetts sakna erforderligt författningsstöd i livsmedelslagstiftningen för att ingripa mot ett företags saluföring av ett kosttillskott med hänvisning till att det ger en för hög dygnsdos av ett visst ämne.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i hovrätten gällande åtalet mot den person som i media nämns som ”kulturprofilen” har idag inletts

2018-11-12

 Förhandlingen är planerad till tre dagar den 12 , 13 och 14 november 2018. Vid förhandlingens början har rätten beslutat att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar (förutom när yrkandena framställs dag 1 och när personalia redovisas dag 3).

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt söker en domstolsassistent

2018-11-12

 Hovrätten söker en domstolsassistent. Läs annonsen här .

Share Öppna i ny flik

Norsk legitimation som läkare respektive tandläkare erkänns inte i Sverige med hänvisning till unionsrättens företräde

2018-11-12

 En läkare och en tandläkare med norska legitimationer och utbildning från Polen nekas legitimation i Sverige. Personerna har hänvisat till patientsäkerhetsförordningen som innebär att de nordiska länderna ska erkänna varandras legitimationer. Kammarrätten i Stockholm konstaterar dock att ett automatiskt erkännande enligt förordningen strider mot unionsrätten.

Share Öppna i ny flik

Företagshemligheter

2018-11-09

 Tingsrätten har i dag den 9 november 2018 meddelat dom i ett tvistemål angående påstått intrång i företagshemligheter.

Share Öppna i ny flik

Man döms för brevbomb och pulverbrev

2018-11-09

 Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom mot den man som stått åtalad för försök till mord för att han skickat en brevbomb och för att han hotat i huvudsak svenska politiker genom att skicka s.k. pulverbrev. Mannen döms för försök till mord, 20 fall av olaga hot och ringa narkotikabrott. Straffet har bestämts till sju års fängelse. Skadestånd har också dömts ut.