Regeringens utnämningar

2017-12-21

utnämnt lagmannen Erik Sundström att vara hovrättspresident i Hovrätten för Övre Norrland.

Senast ändrad: 2017-12-21