Regeringens utnämningar

2017-12-13

utnämnt hovrättsrådet Vibeke Sylten att vara chefsrådman i Vänersborgs tingsrätt, utnämnt chefsrådmannen Susanne Bagge att vara lagman i Förvaltningsrätten i Jönköping.

Senast ändrad: 2017-12-13