Rättegången i Encro-målet inleds den 6 april 2021

2021-03-29

 

Åtalet i Encro-målet

I målet är totalt 30 personer åtalade, varav 28 frihetsberövade, under sammanlagt 16 åtalspunkter som bl.a. rör stämpling-, förberedelse-, försök- och medhjälp till mord, synnerligen grovt vapenbrott, synnerligen grovt narkotikabrott, stämpling-, och medhjälp till människorov och människorov, försök till grov utpressning, rån, allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott och grovt penningtvättbrott m.m.

 

Detta mål rör en stor del av de mycket allvarliga brott som vi har i lagboken. Såvitt vi känner till är detta mål ett av de största brottmål som vi haft i Stockholmsområdet där det finns påståenden om omfattande nätverksbrottslighet, säger Kian Amraée, rådman och en av två juristdomare som ska döma i målet.

 

Inför huvudförhandlingen har några försvarare begärt att den av åklagaren åberopade Encrobevisningen inte ska tillåtas under rättegången. Åklagaren kommer att lämna in sitt yttrande över begäran under måndagen den 29 mars 2021. Tingsrätten har som målsättning att fatta beslut i frågan under onsdagen den 31 mars 2021. Ett separat pressmeddelande kommer att släppas i anslutning till att beslutet meddelas.

 

Om huvudförhandlingen

Huvudförhandlingen i målet påbörjas den 6 april 2021 och planeras att pågå fram till midsommarveckan med totalt 35 förhandlingsdagar. Huvudförhandlingen kommer att hållas i säkerhetssalarna på Bergsgatan 50 på Kungsholmen. Under de tre första inledande huvudförhandlingsdagarna kommer åklagaren att hålla en gemensam sakframställan beträffande 16 av de totalt 30 tilltalade med bäring på påståendet om nätverksbrottslighet och identifikationsfrågor i Encro-sammanhang.

 

En preliminär huvudförhandlingsplan med närmare information om vad som kommer att ske respektive förhandlingsdag finns tillgänglig.

Huvudförhandlingen kommer att börja kl. 09.00 varje dag.