Prövningstillstånd meddelat i mål om vårdbidrag

2017-11-29

Fråga om förutsättningar för rätt till vårdbidrag föreligger. (Mål nr 4804-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1889-17).