Prövningstillstånd meddelat i mål om tillfällig föräldrapenning

2018-06-26

Fråga om på vilket sätt inkomst från uppdrag som familjehemsförälder ska beaktas vid beräkning av tillfällig föräldrapenning. (Mål nr 228-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5220-17).