Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2018-04-16

Fråga om hur inbetalning till och uttag från skogskonto inverkar på beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst. (Mål nr 5563-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1596-17).