Prövningstillstånd meddelat i mål om påföljd för fastighetsmäklare

2017-12-19

Fråga om ett s.k. skrivuppdrag kan föranleda disciplinpåföljd för en registrerad fastighetsmäklare. (Mål nr 1293-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3024-16).