Prövningstillstånd meddelat i mål om lokala ordningsföreskrifter

2018-05-18

Fråga om en kommun kan reglera passiv penninginsamling genom lokala ordningsföreskrifter. (Mål nr 2149-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 754-18).