Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

2018-05-22

 Fråga om omfattningen av kommunstyrelsens granskning inför beslut om förstärkt uppsiktsplikt och vad en laglighetsprövning av beslutet kan omfatta.

Share Öppna i ny flik

Örndalen Exploatering AB

2018-05-22

 Pressmeddelande 2018-05-22

Share Öppna i ny flik

Östersundsbo döms till 12 års fängelse för bl.a. ett stort antal grova våldtäkter mot barn via internet

2018-05-22

 Hovrätten dömer mannen för att han tillsammans med andra via internet vid ett 40 tal tillfällen har förgripit sig på barn i Filippinerna. Mannen döms även för att han i hemlighet vid ett mycket stort antal tillfällen har filmat personer på toaletter och för grovt barnpornografibrott. Hovrätten har i målet i huvudsak gjort samma bedömningar som tingsrätten. Mannen frikänns dock i tre fall och...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om arbetsgivaravgifter samt skattetillägg

2018-05-21

 Ett bolag har inte varit skyldigt att betala arbetsgivaravgifter när de som utfört arbete för bolaget och mottagit ersättning härför har varit enskilda näringsidkare godkända för F-skatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2018-05-21

 Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att tidigare praxis i frågan om s.k. frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av enskilda bostäder i ett vårdboende inte påverkas av EU-domstolens dom i målet C-335/14, les Jardins de Jouvence. Vid uthyrning av lokaler för vårdboende som innefattar såväl enskilda lägenheter som gemensamma utrymmen, personalutrymmen och övriga utrymmen k...

Share Öppna i ny flik

Information om presskonferens i samband med att dom i målet angående händelserna på Drottninggatan den 7 april 2017 meddelas

2018-05-21

 Som tidigare meddelats kommer dom i målet att meddelas den 7 juni 2018 kl. 13.00.

Share Öppna i ny flik

Information about the press conference in connection with the judgement regarding the events at Drottninggatan on April 7th 2017

2018-05-21

 The District Court will hold a press conference when the judgement is delivered on 7 June 2018 at 1.00 pm.

Share Öppna i ny flik

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) besöker Sverige

2018-05-21

 Den 20–23 maj 2018 besöker EU-domstolen Sverige

Share Öppna i ny flik

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) besöker Sverige

2018-05-21

 Den 20–23 maj 2018 besöker EU-domstolen Sverige.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om lokala ordningsföreskrifter

2018-05-18

 Fråga om en kommun kan reglera passiv penninginsamling genom lokala ordningsföreskrifter. (Mål nr 2149-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 754-18).