Prövningstillstånd meddelat i mål om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen

2017-12-19

Fråga om det finns särskilda skäl för att lämna en juridisk person tillstånd att förvärva lantbruksegendom. (Mål nr 4275-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2005-16.)