Prövningstillstånd meddelat i mål om folkbokföring

2018-03-27

Fråga om beviskravet vid en begäran om ändring av personuppgifter i folkbokföringsregistret (Mål nr 5905-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3118-16).