Prövningstillstånd meddelat i mål om bilstöd

2018-04-16

Fråga om anpassningsbidrag kan utgå för en löstagbar bilbarnstol (Mål nr 195-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4782-17).