Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Inhibition av s.k. nöddispens för växtskyddsmedel

2019-02-27

 Mark- och miljödomstolen inhiberar Kemikalieinspektionens beslut om s.k. nöddispens för användande av ett förbjudet växtskyddsmedel inom sockerbetsodling.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad ansökan om överprövning av upphandling

2019-02-27

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om en upphandlande myndighet kan förlänga en avtalsspärr efter det att en underrättelse enligt 12 kap. 12 § första stycket lagen (2016:1145) om offentlig upphandling har skickats ut (Mål nr 6326-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2051-18).

Share Öppna i ny flik

Ökade resurser till domstolarna nödvändiga för ett effektivt rättsväsende

2019-02-27

 Domstolarna måste få ökade resurser för att ta hand om fler mål – annars får det stora negativa konsekvenser för samhällsekonomin, rättssäkerheten och den enskilda medborgaren. Det finns ett stort behov av att anställa fler domare på domstolarna, men om inte nya resurser tillförs väntar istället betydande besparingar i verksamheten. Följden blir att målen läggs på hög och att handläggningstider...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2019-02-27

 Fastighetsägare hade hos regeringen överklagat beslut i fråga om bygglov för fastighet som ligger i anslutning till Pagla övningsfält i Bodens kommun, som är utpekat som riksintresse för totalförsvaret. Regeringen avslog överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandlingar i mål om skottlossning i centrala Jönköping

2019-02-27

 Tingsrätten har mottagit sex häktningsframställningar gällande försök till mord i Jönköping natten mot den 24 februari 2019

Share Öppna i ny flik

Dom i mål mot läkare åtalad för försäljning av narkotika

2019-02-27

 Stockholms tingsrätt har i dag dömt en läkare till fängelse för omfattande försäljning av narkotikaklassade tabletter. En läkare har rätt att förskriva sådana tabletter men i detta fall har förskrivningarna inte varit medicinskt motiverade och har skett i en sådan omfattning och dessutom mot så hög ersättning att tingsrätten har bedömt hanteringen som grovt narkotikabrott.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården

2019-02-27

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är förhindrad att pröva en anmälan om återkallelse av legitimation på grund av att en fastställd prövotidsplan inte följs, när beslutet om prövotid gäller omedelbart men inte har vunnit laga kraft (Mål nr 6726-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5431-18).

Share Öppna i ny flik

Beslut om RPU i målet om mord på en ung kvinna i Hökarängen

2019-02-26

 Efter avslutad huvudförhandling har tingsrätten idag kommit fram till att det finns övertygande bevisning om att den åtalade mannen har begått den i målet åtalade gärningen. Tingsrätten har vidare beslutat att mannen ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning (RPU), eftersom det föreslås i ett läkarintyg. Tingsrätten anser att undersökningen kan få betydelse för bestämmande av brottspåföljd.

Share Öppna i ny flik

Får journalister skriva vad som helst? Nytt blogginlägg!

2019-02-26

 I veckans blogginlägg skriver tingsfiskalen Mattias Kumlien om sin tid hos Allmänhetens Pressombudsman.

Share Öppna i ny flik

Domen i det s.k. högskoleprovsmålet har överklagats till hovrätten

2019-02-26

 Domen i det s.k. högskoleprovsmålet (Norrköpings tingsrätts mål B 1296-18) har överklagats av flera av de tilltalade som dömdes av tingsrätten. Även åklagaren har överklagat domen.