Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

En 16-årig person häktad för mord på Enskede gårds gymnasium

2017-12-15

 Södertörns tingsrätt har idag häktat en 16-årig person såsom på sannolika skäl misstänkt för mord begånget på Enskede gårds gymnasium den 13 december 2017.

Share Öppna i ny flik

Bröderna Björn och Teddy Sandberg får långa fängelsestraff för sexuella övergrepp mot barn

2017-12-15

 Ångermanlands tingsrätt har idag meddelat dom i ett mål där två bröder, Björn och Teddy Sandberg, stått åtalade för ett stort antal sexualbrott mot barn.

Share Öppna i ny flik

Eskilstuna tingsrätt har avgjort ett mål rörande före detta Rikets sal och Hotell Mälarblick i Strängnäs

2017-12-15

 Trossamfundet Jehovas vittnen sålde 2006 Rikets sal och Hotell Mälarblick till Svenska Hem-gruppen. Parterna har varit oeniga om Trossamfundet ska vara skyldigt att betala hyra för fastigheterna och om den revers som utgjorde betalning från Svenska Hem-gruppen har förfallit till betalning.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i fågeläggsmålet är avslutad

2017-12-14

 Huvudförhandlingen i mål B 2746-14 angående bl a grovt jaktbrott och grovt artskyddsbrott avslutades den 14 dec 2017 efter sex förhandlingsdagar.

Share Öppna i ny flik

Skyddsjakt varg

2017-12-14

 Förvaltningsrätten i Luleå fastställer beslut om skyddsjakt efter varg

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2017-12-14

 Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till frågan om rätten till avdrag för utgifter hänförliga till reparation och underhåll samt ombyggnad av en ekonomibyggnad på en näringsfastighet påverkas av att byggnaden utnyttjas för privata ändamål.

Share Öppna i ny flik

Tommy Jansson döms till 4 års fängelse för grovt barnpornografibrott

2017-12-14

 Halmstads tingsrätt dömer Tommy Jansson från Laholm för grovt barnpornografibrott och kränkande fotografering till fängelse fyra år.

Share Öppna i ny flik

HQ-tvistemålet – HQ AB förlorar målet

2017-12-14

 Det har sammantaget förelegat allvarliga brister i HQ Bank. Det gäller särskilt årsslutet 2009. Bristerna har främst avsett bankens värdering av optioner. Riskerna i verksamheten har inte hanterats på ett fullgott sätt. Banken har vidare tillämpat en värderingsmodell som inte var förenlig med gällande regelverk samt haft en bristfällig resultatuppföljning. Bristerna innebar en risk för att...

Share Öppna i ny flik

Pressträff med anledning av dom i mål om grov våldtäkt i Fittja

2017-12-14

 Den 19 december 2017 kl. 11.00 meddelar tingsrätten dom i det mål som rör åtal för grov våldtäkt i en trappuppgång i Fittja.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten beviljar inte särskilt parkeringstillstånd till en rörelsehindrad passagerare

2017-12-13

 Kammarrätten har i en dom kommit fram till att ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan beviljas till en passagerare endast om denne inte klarar sig ensam under den tid föraren parkerar fordonet.