Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-03-13

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller tillämpningen av 5 kap. 17 a § andra stycket 3 utlänningslagen (2005:716). Lagrum: 5 kap. 17 a § andra stycket 3 utlänningslagen. Beslutet får inte överklagas.