Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Norsk legitimation som läkare respektive tandläkare erkänns inte i Sverige med hänvisning till unionsrättens företräde

2018-11-12

 En läkare och en tandläkare med norska legitimationer och utbildning från Polen nekas legitimation i Sverige. Personerna har hänvisat till patientsäkerhetsförordningen som innebär att de nordiska länderna ska erkänna varandras legitimationer. Kammarrätten i Stockholm konstaterar dock att ett automatiskt erkännande enligt förordningen strider mot unionsrätten.

Share Öppna i ny flik

Företagshemligheter

2018-11-09

 Tingsrätten har i dag den 9 november 2018 meddelat dom i ett tvistemål angående påstått intrång i företagshemligheter.

Share Öppna i ny flik

Man döms för brevbomb och pulverbrev

2018-11-09

 Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom mot den man som stått åtalad för försök till mord för att han skickat en brevbomb och för att han hotat i huvudsak svenska politiker genom att skicka s.k. pulverbrev. Mannen döms för försök till mord, 20 fall av olaga hot och ringa narkotikabrott. Straffet har bestämts till sju års fängelse. Skadestånd har också dömts ut.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2018-11-08

 Diskretionär portföljförvaltning har i visst fall ansetts utgöra ett enda odelbart ekonomiskt tillhandahållande som är skattepliktigt.

Share Öppna i ny flik

16-åring döms för ”Emporia-rånet”

2018-11-07

 

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på Domarbloggen!

2018-11-06

 Den här veckan skriver Karin Lambertz, administrativ fiskal, om när en gammal dom kan ändras.

Share Öppna i ny flik

Nio års fängelse för synnerligen grov narkotikasmuggling och försök till synnerligen grovt narkotikabrott

2018-11-06

 Två företagare i 50-årsåldern från Helsingborgstrakten döms till nio års fängelse vardera för synnerligen grov narkotikasmuggling och försök till synnerligen grovt narkotikabrott. De hade smugglat in en betydande mängd kokain från Colombia i pulver avsett för färgsättning av betong.

Share Öppna i ny flik

Mannen som dömdes till livstid för Stureplansmorden får tidsbestämt straff

2018-11-06

 Örebro tingsrätt har idag beslutat att omvandla den morddömde mannens straff om fängelse på livstid till ett tidsbestämt fängelsestraff om 39 år.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2018-11-05

 Fråga om hederligt levnadssätt för svenskt medborgarskap.

Share Öppna i ny flik

Grov förskingring

2018-11-02

 Åklagaren har den 7 februari 2018 och den 16 augusti 2018 väckt åtal vid Halmstads tingsrätt mot en man. Åtalet gäller bl.a. grov förskingring.