Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Föräldrar döms för fusk med sonens assistans

2018-09-07

 Malmö tingsrätt har idag meddelat dom i den andra av två rättegångar som gäller påstående om brott vad gäller personlig assistans. De två föräldrar och två anordnare av assistans som tingsrätten ansett vara huvudmän har dömts till fängelse mellan ett år och tre år och sex månader för grova bidragsbrott. Två personer har dömts till fängelse runt ett år för grova bidragsbrott medan ytterligare ni...

Share Öppna i ny flik

Planerad huvudförhandling i mål om bl.a. mord, grov misshandel och människorov

2018-09-07

 Åklagaren har idag väckt åtal mot ett antal personer i ett uppmärksammat mål gällande bl.a. mord, grov misshandel och människorov.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2018-09-06

 Fråga om förutsättningar för att besluta om uppsikt i syfte att säkerställa överföring enligt Dublinförordningen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning för kostnader

2018-09-06

 Fråga om hur det ska bestämmas vad som är skälig ersättning för kostnader i ärende eller mål om skatt (Mål nr 5868-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 8641-15).

Share Öppna i ny flik

Möjligheten att faxa upphör

2018-09-06

 Fr.o.m. den 1 september går det inte längre att faxa handlingar till Växjö tingsrätt. Vi hänvisar istället till e-post (vaxjo.tingsratt@dom.se / mmd.vaxjo@dom.se) eller vanlig post.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätter anställer jämställdhetsstrateg

2018-09-06

 Tingsrätterna i Eksjö, Eskilstuna, Jönköping, Linköping, Norrköping, Nyköping, Värmland, Västmanland och Örebro har tillsammans anställd en jämställdhetsstrateg för att stötta tingsrätterna i arbetet med jämställdhetsintegrering. -           Arbetet med jämställdhetsintegrering är viktigt och måste bedrivas med rätt kompetens. Genom det här samarbetet, som vi tror är det första i sitt slag, ger...

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet mellan Girjas sameby och staten

2018-09-06

 Högsta domstolen har beslutat att meddela prövningstillstånd i målet mellan Girjas sameby och staten angående samebyns rätt till småviltsjakt och fiske m.m.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätter anställer jämställdhetsstrateg

2018-09-05

 Tingsrätterna i Eksjö, Eskilstuna, Jönköping, Linköping, Norrköping, Nyköping, Värmland, Västmanland och Örebro har tillsammans anställd en jämställdhetsstrateg för att stötta tingsrätterna i arbetet med jämställdhetsintegrering.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätter anställler jämställdhetsstrateg

2018-09-05

 Tingsrätterna i Eksjö, Eskilstuna, Jönköping, Linköping, Norrköping, Nyköping, Värmland, Västmanland och Örebro har tillsammans anställt en jämställdhetsstrateg för att stötta tingsrätterna i arbetet med jämställdhetsintegrering.

Share Öppna i ny flik

En man har häktats såsom på sannolika skäl misstänkt för mord på tre personer

2018-09-05

 Göteborgs tingsrätt har idag den 5 september 2018 hållit häktningsförhandling i ett mål som gäller misstänkt trippelmord. En man som misstänks för morden på en kvinna och två barn den 1-2 september 2018 har häktats.