Polisen kommentar om myndighetens IT-säkerhet

2017-10-06

Kommentar med anledning av medieuppgifter om Polismyndighetens informations- och IT-säkerhet.

Medieuppgifter idag gör gällande att polisen inte har följt säkerhetsskyddsförordningen i hanteringen av flera av polisens IT-system.  

Det stämmer inte. Polismyndigheten följer regelverket i säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen. Känslig information hanteras alltid i IT-system som polisen har kontroll över. Säkerheten i dessa system är mycket hög.  

Hur informationen skyddas och vilka specifika säkerhetslösningar som används i olika system omfattas av stark sekretess. Därför kan Polismyndigheten inte kommentera detaljer om informations- och IT-säkerheten.  

Att redogöra för detaljer kring detta skulle öka riskerna i polisens IT-system och för den information som lagras där. I förlängningen skulle det kunna orsaka stor skada för både polisens verksamhet och dess anställda.