Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på Domarbloggen!

2018-11-06

 Den här veckan skriver Karin Lambertz, administrativ fiskal, om när en gammal dom kan ändras.

Share Öppna i ny flik

Nio års fängelse för synnerligen grov narkotikasmuggling och försök till synnerligen grovt narkotikabrott

2018-11-06

 Två företagare i 50-årsåldern från Helsingborgstrakten döms till nio års fängelse vardera för synnerligen grov narkotikasmuggling och försök till synnerligen grovt narkotikabrott. De hade smugglat in en betydande mängd kokain från Colombia i pulver avsett för färgsättning av betong.

Share Öppna i ny flik

Mannen som dömdes till livstid för Stureplansmorden får tidsbestämt straff

2018-11-06

 Örebro tingsrätt har idag beslutat att omvandla den morddömde mannens straff om fängelse på livstid till ett tidsbestämt fängelsestraff om 39 år.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2018-11-05

 Fråga om hederligt levnadssätt för svenskt medborgarskap.

Share Öppna i ny flik

Grov förskingring

2018-11-02

 Åklagaren har den 7 februari 2018 och den 16 augusti 2018 väckt åtal vid Halmstads tingsrätt mot en man. Åtalet gäller bl.a. grov förskingring.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen

2018-11-02

 Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom tagit ställning till om det föreligger sådana särskilda skäl som innebär att en juridisk person kan lämnas tillstånd till att förvärva lantbruksegendom från en fysisk person utan att lämna kompensationsmark.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2018-11-01

 Regeringen har den 1 november 2018

Share Öppna i ny flik

Nytt justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen

2018-11-01

 Regeringen har i dag utnämnt advokaten Mats Anderson till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen

Share Öppna i ny flik

SSAB EMEA AB åläggs företagsbot

2018-11-01

 Luleå tingsrätt har idag ålagt SSAB EMEA AB företagsbot om 3 miljoner kronor. SSAB EMEA AB ska även betala skadestånd till målsägandena.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om bl.a. mord och människorov

2018-11-01

 Tingsrätten har idag beslutat att de som har varit åtalade för mord och människorov alltjämt ska vara häktade.